Immunologiske midler til veterinært brug QI

Viser 162 af 162 resultater

Immunologiske midler til veterinært brug QI

Immunologiske midler til aves QI01

Immunologiske midler til hønsefugle QI01A

Inaktiverede virale vacciner QI01AA

Aviær smitsom bronchitis virus (IBV], smitsom bursal disease virus (Gumboro], Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus og rhinotracheitis QI01AA06

Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus, aviær smitsom bronchitis virus (IBV) og adenovirus QI01AA13

Aviær smitsom bronchitis virus (IBV], Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus, adenovirus og rhinotracheitis virus QI01AA18

Levende virale vacciner QI01AD

Aviær smitsom bursal disease virus (Gumboro disease) og herpes virus (Mareks disease / MD) QI01AD15

Avian herpes virus (Marek’s disease], avian infectious laryngotracheitis virus and Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus QI01AD17

Immunologiske midler til due QI01E

Inaktiverede virale vacciner QI01EA

Immunologiske midler til bovidae QI02

Immunologiske midler til kvæg QI02A

Inaktiverede virale og bakterielle vacciner QI02AL

Immunologiske midler for equidae QI05

Immunologiske midler til hest QI05A

Inaktiverede bakterielle vacciner (inkl. Mycoplasma, toxoid og Chlamydia) QI05AB

Levende virale vacciner QI05AD

Levende virale og inaktiverede bakterielle vacciner QI05AI

Equin influenzavirus og Clostridium QI05AI01

Immunologiske midler til felidae QI06

Immunologiske midler til kat QI06A

Levende virale vacciner QI06AD

Felin panleucopenivirus / parvovirus, felin rhinotracheitisvirus og felin calicivirus QI06AD04

Levende felin leukæmi (FeLV) rekobinant canarypoxvirus QI06AD07

Rabies, rekombinant canarypox virus, levende vaccine QI06AD08

Levende og inaktiverede virale vacciner QI06AH

Levende felin panleucopenivirus / parvovirus, levende felin rhinotracheitisvirus, levende felin calicivirus og inaktiveret felin leukæmivirus (FeLV) QI06AH07

Levende felin rhinotracheitisvirus, levende felin panleucopeni / parvovirus og inaktiveret felin calicivirus-antigen QI06AH09

Levende katte rhinotracheitisvirus, panleucopeni / parvovirus, inaktiveret calicivirus og leukæmivirus recombinant canarypox virus QI06AH10

Immunologiske midler til canidae QI07

Immunologiske midler til hund QI07A

Immunologiske midler til leporidae QI08

Immunologiske midler til suidae QI09

Immunologiske midler til svin QI09A

Inaktiverede bakterielle vacciner (inkl. Mycoplasma, toxoid og Chlamydia) QI09AB

Immunologiske midler til pisces QI10

Immunologiske midler til atlanterhavslaks QI10A

Inaktiverede bakterielle vacciner (inkl. Mycoplasma, toxoid og Chlamydia) QI10AB