Toxicol Vet. VNR 105687

1 x 20 dosis
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Vaccination af drægtige gylte og søer mod E.coli og nekrotiserende enteritis (tarmbrand) hos afkommet.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

Doseringsforslag

Dosis: 5 ml. Administration s.c.

Basisvaccination: 1 dosis 2 gange, 1. gang ved løbning eller midt i drægtigheden og 2. gang 2 uger før forventet faring.

Revaccination: 1 dosis 2 uger før efterfølgende faringer.

Bivirkninger

Forbigående systemisk reaktion (temperaturstigning, nedstemthed m.v.) kan ses i tilslutning til vaccination. Hævelse på injektionsstedet kan forekomme.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 105687
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 105687
EAN 7046261056878