Canixin DHPPi VNR 599002

10 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Aktiv immunisering af hunde fra 8-ugers alderen for at

• forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus;

• forebygge dødelighed og kliniske symptomer forårsaget af hundens adenovirus type 1;

• forebygge dødelighed og kliniske symptomer, samt reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parvovirus vist ved belastningsforsøg udført med en CPV-2b stamme;

• forebygge kliniske symptomer og reducere virusudskillelse forårsaget af hundens parvovirus vist ved et belastningsforsøg udført med en CPV-2c stamme;

• reducere kliniske symptomer fra luftvejene og virusudskillelse forårsaget af hundens parainfluenzavirus og hundens adenovirus type 2;

Indtræden af immunitet:

Det er vist, at immuniteten indtræder:

• fra 3 uger efter grundvaccination for CDV, CAV2 og CPV • fra 4 uger efter grundvaccination for CPiV og CAV-1

Varighed af immunitet:

Immuniteten efter grundvaccination varer 1 år for alle antigener.

Ved forløbet af immunitetsstudierne foretaget et år efter grundvaccination var der ingen signifikant forskel mellem vaccinerede og ikke vaccinerede hunde mht. virusudskillelse af CPiV og CAV-2.

Efter booster-vaccination et år efter grundvaccination er immunitetens varighed 3 år for CDV, CAV-1, CAV-2 og CPV, og 1 år for CPiV.

Immunitetens varighed for CAV-2 efter booster-vaccination blev ikke fastlagt ved smitteforsøg, men ved tilstedeværelse af antistoffer mod CAV-2 3 år efter.

Doseringsforslag

Efter rekonstituering af lyofilisat med solvens omrystes forsigtigt og dosis på 1 ml injiceres umiddelbart efter subkutant i henhold til nedenstående vaccinationsprogram:

Grundvaccination

- første vaccination fra 8-ugers alderen

- anden vaccination 3 - 4 uger senere

Maternelle antistoffer kan somme tider påvirke immunresponset efter vaccination. I disse tilfælde anbefales det at give en tredje vaccination fra 15-ugers alderen.

Revaccination

En boostervaccination med en dosis bør gives 1 år efter endt grundvaccination.

Efterfølgende revaccinationer kan foretages med et interval på op til 3 år.

Årlig revaccination er nødvendig for CPiV.

Rekonstitueret vaccine fremstræder let lyserød.

Hvis aktiv immunisering mod leptospirer også er påkrævet, kan Virbacs leptospirosevaccine anvendes i stedet for solvens. Efter rekonstituering af en dosis af vaccinen med en dosis af Virbacs leptospirose-vaccine omrystes forsigtigt (rekonstitueret vaccine fremtræder beige med tone af lyserød) og en dosis på 1 ml injiceres umiddelbart efter subkutant i henhold til samme vaccinationsprogram som ovenstående (årlig revaccination er påkrævet for leptospira-antigenet).

Hvis aktiv immunisering mod rabies også er påkrævet, og Virbacs rabiesvaccine er markedsført, kan en dosis af Virbacs rabies-vaccine anvendes i stedet for solvens. Der henvises til produktresumeet for Virbacs rabies-vaccine vedrørende vaccinationsprogram mod rabies.

Bivirkninger

En forbigående hævelse (≤ 4 cm) eller et mindre diffust lokalt ødem, som i sjældne tilfælde kan være forbundet med smerte og kløe, var almindelig forekommende under studierne af sikkerheden. Disse lokale reaktioner forsvinder spontant inden for 1 til 2 uger.

Forskellige grader af forbigående nedstemthed var almindeligt forekommende under de kliniske studier. Forbigående feber eller fordøjelsesproblemer i form af nedsat ædelyst, diarré og opkast var sjældent forekommende i bivirkningsrapporter.

Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk reaktion, hud-reaktioner, som ødem/hævelse, rødmen, kløe) forekommer meget sjældent i bivirkningsrapporter. I tilfælde af en sådan allergisk eller anafylaktisk reaktion, bør adækvat symptomatisk behandling gives.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 599002
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 599002
EAN 7046265990024
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login