Information til danske dyrlæger

Vidste du, at der er over 448 godkendte veterinærmedicinske produkter i Danmark?

VETiSearch er den første hjemmeside, der giver dig adgang til fyldestgørende informationer om ALLE receptpligtige veterinærmedicinske produkter på det danske marked.

VETiSearch er udviklet af dyrlæger til dyrlæger, og sætter dyrlægernes faglighed og dermed dyrenes helbred i første række.

VETiSearch er en dansk-udviklet, uafhængig og tidssvarende vidensdatabase, der skaber overblik over al godkendt veterinærmedicin på det danske marked. Hjemmesiden hjælper moderne dyrlæger anno 2022 med at træffe velinformerede beslutninger på baggrund af den nyeste videnskabelige information. Samtidig er VETiSearch intuitivt og brugervenligt.

… og så̊ er VETiSearch helt GRATIS at anvende.

VETiSearch er for dig, der vil:

 • Styrke din faglighed inden for veterinærmedicin.
 • Optimere din tid gennem direkte adgang til den nyeste viden.
 • Effektivisere din hverdag gennem digitalisering af administrative opgaver.

Den 28. januar 2022 træder den nye EU veterinærlægemiddelforordning i kraft. VETiSearch sørger for at du altid er opdateret og altid kan overholde lovgivningen, når du behandler dyr i din praksis.

VETiSearchs database er den største søgemaskine inden for veterinærmedicin i Danmark. Hvis et veterinærmedicinsk produkt er godkendt i Danmark, kan du derfor være sikker på, at det findes på VETiSearch. Platformen opdateres dagligt med information fra offentlige databaser hos European Medicines Agency og Lægemiddelstyrelsen. Derfor vil man som dyrlæge altid være opdateret med den nyeste information om alle godkendte produkter.

VETiSearch er meget mere end en vidensdatabase – det er også et administrativt, digitalt værktøj, der gennem sine mange funktioner kan bruges til at effektivisere administrative opgaver som receptudskrivelse, lageroptælling og medicinbestilling, og spare dig tid i det daglige arbejde. På den måde undgår du at bruge din dag på tidskrævende, administrative opgaver og kan i stedet fokusere på dyrene og den positive klientkontakt.

VETiSearch tilbyder på sin platform derfor også en krypteret og GDPR-sikret recept-funktion / digital receptblok for alle danske dyrlæger: "BEK nr 109 af 24/01/2022 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler siger: "§ 53. En dyrlægerecept kan af dyrlægen sendes til apoteket eller indehaveren af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse i PDF-format via sikker, krypteret mail".

En række danske dyreklinikker har været med til at teste VETiSearch.dk for at kunne give danske dyrlæger en hjemmeside, der gør en forskel.

Med VETiSearch kan du:

 • Søge efter relevant og godkendt veterinærmedicin og frihandelsvarer til netop den gruppe dyr, som du behandler.
 • Blive underrettet om og opdateret på ny godkendt veterinærmedicin.
 • Se præparatets pris, stregkode, dosering, indhold og bivirkninger, samt printe indlægssedler.
 • Sammenligne lignende, relevante produkter og pakninger.
 • Sende krypterede og GDPR-sikre recepter til alle landets apoteker eller printe en recept til dyreejeren.
 • Foretage digital lageroptælling for hurtig medicinbestilling til dit eget apotek.
 • Blive informeret, når medicinpriserne ændres og løbende prisregulere den medicin, du har på din klinik.

VETiSearch giver dig friheden til at vælge:

 • VETiSearch er en uafhængig søgemaskine og altså et vigtigt opslagsværk for fagpersoner der arbejder i veterinærbranchen.
 • VETiSearch er et selvejende firma og hjemmesiden indeholder ingen reklamer eller reklameaktivitet.
 • VETiSearch.dk en uafhængig søgemaskine, der ikke er ejet af medicinalfirmaer, grossister, brancheorganisationer eller danske apoteker.
 • VETiSearch er på ingen måde involveret i direkte salg eller grossistvirksomhed og er derfor ikke markedsstyrende.

Hvis du har spørgsmål til VETiSearch så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@vetisearch.dk