Vepured VNR 386562

1 x 50 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Indikationer

Aktiv immunisering af smågrise fra 2-dages alderen til forebyggelse af mortalitet og begrænse de kliniske symptomer ved ødemsyge (forårsaget af verotoksin 2e-producerede E. coli) samt forbedring af dyrenes daglige tilvækst ved verotoksin 2e-producerede E. Coli infektioner i den afsluttende opfedningsperiode indtil slagtning fra 164-dages alderen.

Indtræden af immunitet: 21 dage efter vaccination.

Varighed af immunitet: 112 dage efter vaccination

Tilbageholdelsestid

0 dage

Doseringsforslag

Lad vaccinen nå stuetemperatur (15-25 °C) inden indgivelsen. Omrystes grundigt før brug.

Indgives som en enkelt intramuskulær injektion af 1 ml i nakkemusklen.

Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

- Let inflammation på injektionsstedet (< 5 cm i diameter) der typisk forsvinder senest tre dage efter vaccinationen uden behandling. - Let nedstemthed på vaccinationsdagen.

- Der er iagttaget en temperaturstigning på op til 1,1 °C. Temperaturerne blev normale igen inden for 24 timer.

Opkastning, ligger ned, kramper, sløvhed og bevidsthedstab forekommer i meget sjældne tilfælde inden for få minutter efter vaccination. Dyrene begynder for det meste at komme sig inden for cirka 15 minutter. I tilfælde af alvorlige anafylaktiske reaktioner anbefales passende behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 386562
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 386562
EAN 7046263865621