Versican Plus L4 VNR 191898

25 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen:

− for at forebygge kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L.

interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava

− for at forebygge kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola og L. interrogans serogruppe

Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae og

− for at forebygge kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Indtræden af immunitet:

4 uger efter afsluttet basisvaccination.

Varighed af immunitet:

Mindst et år efter basisvaccination for alle komponenter i Versican Plus L4.

Doseringsforslag

Anvendes subkutant.

Dosis og administration:

Rystes grundigt. Al indholdet (1 ml) administreres straks.

Basisvaccination:

To doser af Versican Plus L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen.

Revaccinationsprogram:

Der anbefales en årlig vaccination med Versican Plus L4.

Bivirkninger

Hunde:

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

hævelse på injektionsstedet1

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

overfølsomhedsreaktion2 (anafylaksi, angioødem, kredsløbsshock, kollaps, diarré, dyspnø, opkastning) anoreksi, nedsat aktivitet

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

hypertermi, letargi, generel utilpashed immunmedierede hæmolytisk anæmi, immunmedierede hæmolytisk trombocytopeni, immunmedierede polyarthritis

1 Der kan udvikles en forbigående hævelse (op til 5 cm), som kan være smertefuld, varm eller rød. En sådan hævelse vil enten være forsvundet af sig selv eller i vidt omfang være blevet mindre 14 dage efter vaccinationen.

2 Hvis en overfølsomhedsreaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en mere alvorlig tilstand, som kan være livstruende.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnit ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 191898
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 191898
EAN 7046261918985
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login