CircoMax Myco VNR 375938

1 x 50 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin (til opfedning).

Indikationer

Aktiv immunisering af svin mod porcint circovirus type 2 til reduktion af virusmængden i blod og lymfevæv, udskillelse i afføring og læsioner i lymfevæv, der er forbundet med infektion med PCV2. Der er påvist beskyttelse mod porcint circovirus type 2a, 2b og 2d.

Aktiv immunisering af svin mod Mycoplasma hyopneumoniae for at reducere lungelæsioner i forbindelse med infektion med Mycoplasma hyopneumoniae.

Indtræden af immunitet (begge vaccinationsprogrammer): 3 uger efter (den sidste) vaccination.

Varighed af immunitet (begge vaccinationsprogrammer): 23 uger efter (den sidste) vaccination.

Derudover har vaccination vist sig at reducere fald i vægtforøgelse under besætningsforhold.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Svin vaccineres intramuskulært i nakken bag øret.

Vaccinationsprogram med enkeltdosis:

En enkeltdosis på 2 ml til svin fra 3-ugers alderen.

Vaccinationsprogram med dosisopdeling:

To injektioner på 1 ml hver til svin fra 3-dages alderen med ca. 3 ugers mellemrum.

Valg af dosisregime, herunder vaccinationsalder, skal tilrettelægges i den enkelte besætning. I situationer, hvor niveauet af maternelle antistoffer mod PCV2 forventes at være moderat højt eller meget højt, anbefales det at anvende vaccinationsprogrammet med dosisopdeling eller at udskyde vaccinationsalderen.

Omrystes omhyggeligt før administration og jævnligt mens vaccination pågår.

Det anbefales at anvende en flerdosissprøjte.Vaccinationsudstyr skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Vaccinen skal administreres aseptisk. Under opbevaring kan der dannes en smule sort bundfald, og emulsionen kan skille sig i to separate faser. Ved omrystning forsvinder det sorte bundfald, og emulsionen bliver atter homogen.

Bivirkninger

Svin (til opfedning):

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Stigning i kropstemperatur (< 2,1 °C, normaliseres spontant inden for 24 timer)

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet (< 2 cm i diameter; i op til 10 dage)a

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr):

Erytem (i de første 24 timer)

Overfølsomhedsreaktioner: opkastning, manglende koordination, letargi og besværet vejrtrækning (de fleste dyr kommer sig oftest inden for 24 timer)

aI et laboratoriestudie blev der udført post-mortem-undersøgelse af injektionsstedet 2 uger efter administration af en gentagen enkeltdosis af vaccinen. Undersøgelsen fandt en let lymfocytiskgranulomatøs inflammatorisk reaktion meget almindelig.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Svin
Produktidentifikation - 375938
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 375938
EAN 7046263759388