Nobivac L4 VNR 433423

10 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde mod:

- L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola for at begrænse infektion og udskillelse i urin.

- L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni for at begrænse infektion og udskillelse i urin.

- L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava for at begrænse infektion.

- L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang for at begrænse infektion og udskillelse i urin.

Indtræden af immunitet: 3 uger.

Varighed af immunitet: 1 år.

Doseringsforslag

Til subkutan anvendelse.

Det skal sikres at vaccinen har stuetemperatur (15 °C – 25 °C) før brug.

Til hunde på 6 uger eller ældre gives to vaccinationer af en dosis (1 ml) med et interval af 4 uger.

Vaccinationsprogram:

Primær vaccination: Den første vaccination kan gives fra 6-9(*) ugers alderen og den anden fra 10-13 ugers alderen.

Revaccination: Hunde bør revaccineres årligt med en dosis (1 ml).

(*) I tilfælde af højt niveau af maternelt deriverede antistoffer, anbefales første vaccination ved 9ugers alderen.

Ved samtidig anvendelse:

1 dosis Nobivac vaccine indeholdende hundesygevirus, hundens type-2 adenovirus, hundeparvovirus (stamme 154), og/eller hundeparainfluenzavirus komponenter, skal den rekonstitueres med 1 dosis (1 ml) af denne vaccine. De opblandede vacciner skal opnå stuetemperatur (15 °C – 25 °C) inden de administreres ved subkutan injektion.

Bivirkninger

Hunde:

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet1, knude på injektionsstedet1, smerter på injektionsstedet2, forhøjet temperatur3, nedsat aktivitet4, nedsat appetit4.

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Overfølsomhedsreaktion5, immun-medieret hæmolytisk anæmi, immun-medieret thrombocytopeni eller immun-medieret polyarthritis.

1 ≤ 4 cm; aftager inden for 14 dage.

2 Aftager inden for 14 dage.

3 ≤ 1°C, op til 3 dage.

4 Hos hvalpe.

5 Reaktioner er forbigående. Dette omfatter anafylaksi (nogle gange dødelig). Hvis sådanne reaktioner forekommer, bør passende behandling straks administreres.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 433423
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 433423
EAN 7046264334232
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login