Hiprabovis Somni-Lkt VNR 569578

1 x 10 dosis
Injektionsvæske, emulsion
SC

Dyrearter

Kvæg over 2 måneder.

Indikationer

For at reducere kliniske symptomer og lungeskader forårsaget af Mannheimia haemolytica serotype A1 og Histophilus somni hos kalve fra 2 måneder. Immuniteten indtr æder 3 uger.

Varighed af beskyttelsen Ikke påvist.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Til subkutan anvendelse. Kvæg: 2 ml/dyr.

Anbefalet vaccinationsprogram

Indgiv 1 dosis (2 ml) pr. kalv ved 2 måneds alderen efterfulgt af endnu en dosis 21 dage efter den første vaccination.

Vacciner kalvene ved subkutan injektion i skulderregionen. Det anbefales at indgive den 2. dosis i den modsatte side.

Lad vaccinen nå en temperatur på 15-20 °C før brug.

Omrystes før brug.

Undgå kontaminering under brug.

Anvend kun sterile kanyler og sprøjter til indgivelsen.

Det anbefales at vaccinere før stressperioder (transport, gruppering). Vaccinationsprogrammet skal afsluttes 3 uger før sådanne perioder.

Beskyttelsen er ikke blevet påvist, hvis vaccinationsprogrammet afsluttes tidligere end 3 uger før stressperioder.

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret ved følgende konvention:

- meget almindelige (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

- almindelig (mere end 1 men mindre end 10 ud af 100 dyr).

- meget sjældne (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr inklusive isolerede rapporteringer).

Meget almindelige

En forbigående temperaturforøgelse (på op til 2 ºC) kan forekomme efter hver vaccination. Dette forsvinder i løbet af 4 dage. Vaccinerede dyr kan udvise en lokal hævelse på injektionsstedet på mellem 1 og 7 cm efter administration af vaccinen. Hævelsen forsvinder eller vil være tydeligt mindsket efter højst 14 dage efter vaccinationen; dog kan der i visse tilfælde være hævelse, som vedvarer i op til 4 uger efter den anden administration.

Almindelige

Der kan iagttages let apati, nedsat ædelyst og/eller depression efter hver injektion. Dette forsvinder dog i løbet af 4 dage.

Meget sjældne

Anafylaktiske reaktioner kan forekomme hos nogle følsomme dyr. I sådanne tilfælde skal passende symptomatisk behandling gives i form af antihistaminer eller kortison eller i svære tilfælde i form af adrenalin.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 569578
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 569578
EAN 7046265695783