Purevax Rabies VNR 134545

2 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Aktiv immunisering af katte, der er 12 uger gamle eller ældre, for at forebygge dødsfald forårsaget af rabiesinfektion.

Indtræden af immunitet: 4 uger efter basisvaccination.

Varighed af immunitet efter basisvaccination: 1 år.

Varighed af immunitet efter revaccination: 3 år.

Doseringsforslag

Subkutan anvendelse.

Anvend sædvanlige aseptiske procedurer.

Administrer en dosis på 1 ml i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination: 1 injektion fra 12-ugersalderen.

Revaccination: 1 år efter basisvaccination, derefter med intervaller på op til 3 år.

Ved rejse til lande som kræver en bestemmelse af rabiesantistoftiter: erfaring har vist, at nogle vaccinerede dyr, skønt beskyttede, ikke kan opnå en antistoftiter på 0,5 IU/ml, som er påkrævet af visse lande. Dyrlæger kan overveje to vaccinationer. Det bedste tidspunkt for blodprøvetagning er ca. 28 dage efter vaccination.

Bivirkninger

Kat:

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Apati1-2, mild anoreksi2, hypertermi2-3

Reaktion på injektionsstedet (smerte, hævelse, varme og erythem)4

Hypersensitivitetsreaktion5

1 Let

2 Varer sædvanligvis 1-2 dage. De fleste af disse reaktioner blev observeret inden for 2 dage efter vaccination. 3 Over 39,5 °C

4 Smerte ved palpation; begrænset hævelse der kan blive nodulær; forsvinder sædvanligvis inden for højst 1-2 uger.

5 Som kan kræve passende symptomatisk behandling.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnittet ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 134545
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 134545
EAN 7046261345453
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login