Porcilis ColiClos VNR 490963

1 x 10 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Grise (søer og gylte).

Indikationer

Til passiv immunisering af smågrise ved aktiv immunisering af søer og gylte for reduktion af dødelighed og kliniske symptomer i de første levedage forårsaget af de E. coli stammer, der udtrykker adhæsinerne F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P), eller forårsaget af C. perfringens type C.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Intramuskulær anvendelse.

Administrer 1 dosis (2 ml) vaccine pr. dyr i halsen i området bag øret.

Lad vaccinen opnå stuetemperatur før brug.

Omryst omhyggeligt før og under brug.

Vaccinationsprogram:

Basisvaccination: Søer og gylte, der ikke tidligere er vaccineret med lægemidlet, gives første vaccination 6-8 uger før forventet faringstidspunkt efterfulgt af endnu en vaccination 4 uger senere. Revaccination: En enkelt vaccination gives 2-4 uger før forventet faringstidspunkt.

Bivirkninger

Grise (søer og gylte):

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Forhøjet temperatur1, hævelse på injektionsstedet2.

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Nedsat aktivitet, tab af appetit3.

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Overfølsomhedsreaktion.

1 op til 2 °C på vaccinationsdagen. 2 nogle gange smertefuld og hård op til 10 cm i diameter i op til 25 dage. 3

på vaccinationsdagen.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer