Entericolix VNR 112594

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin (søer og gylte til reproduktion)

Indikationer

Til passiv immunisering af pattegrise mod colibacillose forårsaget af enteropatogene og enterotoksigene E. coli-stammer, der udtrykker F4ac-, F5-, F6-, F18ac- og F41-adhæsiner, mod ødemsyge forårsaget af E. coli-stammer, der udtrykker F18ab-adhæsin, og mod nekrotiserende enteritis (tarmbrand) forårsaget af C. perfringens type C efter vaccination af søer og gylte.

Nyfødte pattegrise

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn (kraftig diarre), der skyldes colibacillose.

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn, der skyldes nekrotiserende enteritis (tarmbrand) på grund af C. perfringens type C.

Fravænnede grise

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn på ødemsyge

- Vaccinen nedsætter kliniske tegn (kraftig diarre) på colibacillose

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn på kronisk enteritis, der skyldes C.

perfringens type C.

Varighed af immunitet:

- 21 dage for infektioner forårsaget af F4ac, F18ac (colibacillose) og Clostridium perfringens type C (nekrotiserende enteritis/tarmbrand)

- 21 dage for antistoffer mod F5, F6 og F41, der er dog ikke etableret sammenhæng mellem beskyttelse og antistofniveau

- 28 dage for infektioner forårsaget af F18ab (ødemsyge)

Tilbageholdelsestid

0 dage

Doseringsforslag

Til intramuskulær anvendelse

Omrystes kraftigt før brug og med mellemrum under anvendelsen. Undgå at introducere forurening under brug.

Dosering

Søer og gylte: 2 ml.

Lad vaccinen få stuetemperatur, og ryst flasken kraftigt før brug. Injicer den angivne dosis via dyb intramuskulær injektion i nakkemuskulaturen. Det er meget vigtigt at bruge kanyler af passende længde i forhold til dyrets vægt.

Det anbefales, at den anden dosis injiceres i den modsatte side af nakken, hvis muligt.

Vaccinationsskema

Drægtige søer: Basisvaccinationen består af to doser. Første dosis gives 7 uger før faring efterfulgt af anden dosis 4 uger før faring. Der re-vaccineres med en enkelt dosis 4 uger før faring i hver efterfølgende drægtighed.

Bivirkninger

En forbigående stigning af legemstemperaturen (maksimalt 2 ºC) kan ses 4-24 timer efter vaccinationen. Denne hændelse er meget almindelig. Legemstemperaturen vil være normal inden for 24-48 timer efter vaccinationen.

Vaccination kan fremkalde kortvarig apati 1 til 2 dage efter vaccinationen (denne hændelse er almindelig). Apati kan ses i op til 7 dage efter vaccinationen. Denne hændelse er ualmindelig.

Reaktioner på injektionsstedet (hævelse og rødme) forekom sjældent, med højst 3 cm diameter og højst 10 dages varighed.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 112594
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 112594
EAN 7046261125949