AquaVac Vibrio Vet. VNR 079760

1 x 1.000 ml
Koncentrat til badevand, suspension
BD
IP

Dyrearter

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)

Indikationer

Til aktiv immunisering af regnbueørreder, 2 g eller derover ved badning og 6 g eller derover ved injektion mod vibriose for reduktion af dødelighed forårsaget af Listonella (Vibrio) anguillarum og Vibrio ordalii.

Immuniteten indtræder efter minst 336 graddage. Det er vist, at immunitetens varigheden er 1200 graddage.

Tilbageholdelsestid

0 graddage.

Doseringsforslag

Omryst flasken grundigt inden brug.

Indgift ved badning (vægt 2 g og derover)

Bland hele flaskens indhold (1 liter) i 9 liter rent og godt iltet vand fra opdrætsanlægget.

Fiskene placeres i grupper og dyppes i 30 sekunder i fortyndet vaccinen.

1 liter vaccine (fortyndet til 10 liter) er beregnet til vaccination af maximalt 100 kg fisk

Indgift ved injektion (vægt 6 g og derover)

Vaccinen skal indgives ved brug af multi-dosis injektionssprøjte med en mekanisme, som forhindrer tilbageløb. Dette gælder både håndholdte og automatiske systemer.

Vaccinen gives ved intraperitoneal injektion i bugområdet lige foran bugfinnen.

Dosis er 0,1 ml pr. fisk.

Fiskene bør bedøves før vaccination ved brug af et anæstetikum godkendt til fisk.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fisk
Produktidentifikation - 079760
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 079760
EAN 7046260797604