Suiseng Coli/C VNR 511462

1 x 10 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (søer og gylte)

Indikationer

Smågrise

Til passiv beskyttelse af spædgrise ved aktiv immunisering af avlssøer og gylte for at reducere dødeligheden og de kliniske tegn på neonatal enterotoksikose, såsom diarré, forårsaget af enterotoksigene Escherichia coli-stammer, der udtrykker F4ab (K88ab)-, F4ac (K88ac)-, F5 (K99)- eller F6 (987P)-adhæsiner.

Den vedvarende tilstedeværelse af disse antistoffer er ikke bevist.

Til passiv immunisering af spædgrise mod nekrotisk enteritis ved aktiv immunisering af avlssøer og gylte for at inducere serumneutraliserende antistoffer mod β-toksin fra Clostridium perfringens type C.

Den vedvarende tilstedeværelse af antistoffer er ikke bevist.

Søer og gylte

Til aktiv immunisering af avlssøer og gylte for at inducere serumneutraliserende antistoffer mod α-toksin fra Clostridium novyi type B. Relevansen af de serumneutraliserende antistoffer er ikke eksperimentelt bestemt.

Antistoffer er blevet påvist 3 uger efter afslutningen af basisvaccinationen. Den vedvarende tilstedeværelse af disse antistoffer er ikke bevist.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage.

Doseringsforslag

Intramuskulært i halsmuskulaturen. Dosis: 2 ml/dyr.

Basis vaccination består af to doser

Den første dosis ca. 6 uger før faring og en anden dosis ca. 3 uger før faring.

Det anbefales, at den anden dosis om muligt administreres på den modsatte side.

Revaccination

Ved hver efterfølgende drægtighed indgives der én dosis 3 uger før den forventede faringsdato.

Det anbefales, at vaccinen har en temperatur mellem +15 °C og +25 °C ved brugen. Omrystes før brug.

Bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger

- Der kan opstå et lille granulom i muskelvævet på injektionsstedet. Administration af vaccinen kan forårsage en lille (mindre end 3 cm stor), lokal, forbigående hævelse (i 2448 timer). I nogle få tilfælde kan der iagttages små, midlertidige hævelser, som forsvinder inden for 2-3 uger.

- Vaccinationen kan forårsage en let øgning af legemstemperaturen i en forbigående periode efter vaccinationen (4-6 timer efter injektionen). I sjældne tilfælde kan der forekomme en øgning af rektaltemperaturen på over 1,5 °C, som varer mindre end 6 timer.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer