Unistrain PRRS VNR 414537

1 x 10 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
ID
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Polte, gylte, søer: Til aktiv immunisering af polte, gylte, søer i besætninger smittet med europæisk PRRS-virus med det formål at reducere reproduktionsforstyrrelserne, incidensen og varigheden af viræmi, transplacentalvirussmitte, virusbelastningen i vævene samt kliniske symptomer hos afkommet forbundet med infektion med stammer af PRRS-virus.

Under laboratorieforhold opnåede man ved vaccination af avlsdyrene at reducere den negative virkning af PRRS-virusinfektionen på smågrisenes produktionsdata (dødelighed og tilvækst) inden for de første 28 dage af deres levetid.

Indtræden af immunitet: 30 dage efter vaccination. Varighed af immunitet: 16 uger efter vaccination.

Svin ældre end 4 uger: Til aktiv immunisering af svin på bedrifter smittet med europæisk PRRS-virus med det formål at reducere de kliniske symptomer forbundet med en PRRSvirusinfektion, incidensen og varigheden af viræmi og varigheden af virusspredning fra smittede dyr. Under eksperimentelle forhold blev det vist, at vaccinationen reducerede virusbelastningen i lungevæv. Under feltforhold, under et PRRS udbrud i opfedningsperioden, blev der påvist en reduktion af dødeligheden og den negative følge af infektionen på den daglige tilvækst.

Indtræden af immunitet: 28 dage efter vaccination. Varighed af immunitet: 24 uger efter vaccination.

Tilbageholdelsestid

0 dage

Doseringsforslag

Til intramuskulær eller intradermal anvendelse.

 • Til den intramuskulære vej bør vaccinen gives i nakkeregionen.
 • Til intradermal vej:
  • os grise fra 4 ugers alderen kan vaccinen gives i nakkeregionen,
  • hos avlshunner kan vaccinen gives i nakkeregionen, perinealzonen eller yveret.

Der bør anvendes det ID-udstyr, som leveres af fremstillingstilladelsesindehaveren, eller en anden passende kanyle-fri anordning, der er i stand til at administrere doser på 0,2 ml (injektionsstrømdiameter på 0,25-0,30 mm og en maksimal injektionskraft på 0,9-1,3 N).

Aseptiske injektionsteknikker bør observeres for at undgå kontaminering under vaccineadministration.

Rekonstituer vaccinen med den tilsvarende solvens:

Volumen af solvens

Antal doser/hætteglas

IM

ID

10 doser

20 ml

-

25 doser

50 ml

-

50 doser

100 ml

10 ml

100 doser

200 ml

20 ml

125 doser

250 ml

25 ml

250 doser

-

50 ml

Hvis solvenset er nedkølet, bør det opvarmes til en temperatur på mellem 15 ºC og 25 ºC før rekonstituering af det frysetørrede pulver

Fjern aluminiumskapslen fra flasken med solvens og udsug et vist volumen væske. Sprøjt derefter dette volumen solvens ind i hætteglasset med det frysetørrede pulver. Ryst, indtil det frysetørrede pulver er fuldstændigt opløst. Efter rekonstituering, træk al den opnåede suspension ud af vaccinens hætteglas, og sprøjt den ind i hætteglasset med det resterende solvens. Omrystes grundigt før brug. Den rekonstituerede vaccine er en rødlig, homogen opløsning. Undgå kontaminering under rekonstituering og anvendelse. Brug kun sterile kanyler og sprøjter til indgivelse

Følgende doser og procedurer bør anvendes:

Svin ældre end 4 uger:

2 ml ved intramuskulær injektion eller 0,2 ml ved intradermal administration.

Polte, gylte og søer:

2 ml ved intramuskulær injektion eller 0,2 ml ved intradermal administration. En enkelt vaccination bør gives én gang i hver reproduktionscyklus med henblik på beskyttelse under den efterfølgende drægtighed.

 • Hos gylte indgives én injektion af den rekonstituerede vaccine pr. dyr 4 uger før løbning.
 • Hos søer indgives én injektion af den rekonstituerede vaccine:
  • 2 uger før hver parring eller
  • ved 8-9 uger af hver drægtighed (ca. 60 dage efter parring) eller o vaccinér søer hver 4. måned

PRRS-naive søer bør ikke vaccineres under drægtighed.

Ved anvendelse sammen med ERYSENG PARVO hos polte, gylte, søer ældre end 6 måneder bør blandingen af Unistrain PRRS og ERYSENG PARVO kun anvendes til vaccination af dyr før løbning. Følgende instruktioner bør følges: Indholdet af ét enkelt hætteglas med Unistrain PRRS bør rekonstitueres med indholdet af ét enkelt hætteglas med ERYSENG PARVO på samme måde som beskrevet for rekonstituering med solvens. En enkelt dosis (2 ml) af den blandede vaccine bør injiceres inden for 2 timer ved intramuskulær indgivelse.

UNISTRAIN PRRS

ERYSENG PARVO

10 doser

+ 10 doser (20 ml)

25 doser

+ 25 doser (50 ml)

50 doser

+ 50 doser (100 ml)

Bivirkninger

Mindre, forbigående temperaturstigninger (ikke højere end 1,5 °C) efter vaccinationen var meget almindelige i forsøg. Disse reaktioner aftog af sig selv uden behandling.

Let og forbigående depression eller anoreksi efter vaccinationen var meget almindelig i forsøg. Disse symptomer forsvandt af sig selv uden yderlig behandling.

Efter intradermal administration var lokale reaktioner (inflammation og/eller rødme) meget almindelige i forsøg. Disse lokale reaktioner var lette og forbigående og forsvandt typisk inden for 2 dage.

Ved Efter intramuskulær administration var reaktioner på injektionsstedet (små knuder og/eller inflammation) efter vaccinationen almindelige i forsøg. Disse læsioner var lette og forbigående og forsvandt typisk inden for en uge.

Vaccination forårsagede meget sjældent overfølsomhedsreaktioner. I sådanne tilfælde bør en passende symptomatisk behandling administreres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af behandlede 10.000 dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer