Erybac Uno Vet. VNR 462540

1 x 50 dosis
Injektionsvæske, emulsion
SC

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Til immunisering af svin mod erysipelas.

Immunitetens indtræden: Immuniteten er fuldt udviklet 21 dage efter vaccinationen. Immunitetens varighed: 6 måneder.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage

Doseringsforslag

2 ml subkutant.

Den første vaccination: Svin over 8 uger.

Avlssvin: Yderligere vaccination og revaccination altid efter 6 måneder.

Bivirkninger

Der kan eventuelt i forbindelse med den udførte vaccination observeres udvikling af lokal hævelse, som skyldes indholdet af vaccinens adjuvanser. Denne hævelse, som kan blive op til 4 cm, forsvinder normalt inden for 6 dage efter vaccinationen.

Hos vaccinerede dyr observeres meget almindeligt en forbigående temperaturstigning på gennemsnitligt 0,7°C og almindeligt en forbigående temperaturstigning på op til 1,3°C. Temperaturen falder til normalområdet indenfor 3 døgn efter vaccinationen.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 462540
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 462540
EAN 7046264625408