Gallimune ND+IB+EDS+ART VNR 141957

10 x 1.000 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Kyllinger (avlshøns og æglæggere).

Indikationer

Revaccination af avlshøns og æglæggere efter basisvaccination med levende vacciner mod: • Newcastle Disease, for at nedsætte ”æg drop” relateret til Newcastle Disease infektion.

• Infektiøs bronchitis, for at nedsætte ”æg drop” relateret til infektiøs bronchitisinfektion forårsaget af st. Mass41.

• Aviær pneumovirus for at nedsætte respiratoriske symptomer relateret til aviær pneumovirusinfektion (aviær rhinotrachitis)

Aktiv immunisering af avlshøns og æglæggere for reducere ”æg drop” relateret til infektion med æg drop syndrom virus (EDS76) - uden basisvaccination.

Vedr. Newcastle Disease, infektiøs bronchitis og æg drop syndrom komponenterne:

• Indtræden af immunitet 4 uger efter vaccination.

• Varighed af immunitet: 1 æglægningsperiode.

Vedr. aviær rhinotracheitis komponenten:

• Indtræden af immunitet: 14 uger efter vaccination.

• Varighed af immunitet: 1 æglægningsperiode.

Tilbageholdelsestid

0 dage

Doseringsforslag

1 dosis på 0,3 ml injiceres intramuskulært fra dyrene er 18 uger gamle og mindst 4 uger efter basisvaccination med levende vacciner mod Newcastle Disease (st. Hitchner B1 eller VG/GA), infektiøs bronchitis (st. Mass H120) og aviær pneumovirus (st. PL21).

• Vaccinen omrystes grundigt før brug.

• Sædvanlige aseptiske procedurer bør anvendes.

• Sprøjter med stempler af naturligt gummi eller butyl-elastomer bør ikke anvendes. • Udstyr inkl. nåle og sprøjter skal være sterile før brug.

Bivirkninger

Der er ikke observeret palperbare reaktioner efter injektion af 1 vaccinedosis.

Histologiske læsioner relateret til olieadjuvanset blev i kliniske studier observeret som meget almindelige (87 % af tilfældene) 3 uger efter injektionen (små mængder olierest og lejlighedsvist optrædende aseptiske mikroabscesser).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
Produktidentifikation - 141957
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 141957
EAN 7046261419574