Immunologiske midler til hønsefugle QI01A

Viser 36 af 36 resultater

Immunologiske midler til hønsefugle QI01A

Inaktiverede virale vacciner QI01AA

Aviær smitsom bronchitis virus (IBV], smitsom bursal disease virus (Gumboro], Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus og rhinotracheitis QI01AA06

Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus, aviær smitsom bronchitis virus (IBV) og adenovirus QI01AA13

Aviær smitsom bronchitis virus (IBV], Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus, adenovirus og rhinotracheitis virus QI01AA18

Levende virale vacciner QI01AD

Aviær smitsom bursal disease virus (Gumboro disease) og herpes virus (Mareks disease / MD) QI01AD15

Avian herpes virus (Marek’s disease], avian infectious laryngotracheitis virus and Newcastle disease virus (NDV) / paramyxovirus QI01AD17