Evalon VNR 081038

1 x 1.000 dosis
Suspension og opløsning til spray
OR

Dyrearter

Kyllinger.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger fra 1. dag efter klækning med henblik på reduktion af kliniske tegn (diarré), intestinale læsioner og antal af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix og Eimeria tenella.

Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccinationen.

Varighed af immunitet: 60 uger efter vaccinationen i et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne.

Tilbageholdelsestid

0 dage

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Administrationsmetoden er grov spray.

Vaccinationsplan:

En dosis af vaccinen (0,007 ml) fra 1. levedag.

Administrationsvej:

Administrationsmetoden er ved spray ved hjælp af en egnet anordning (afgivet volumen: 28 ml/100 kyllinger, dråbestørrelse: 200-250 µm og arbejdstryk: 2 til 3 bar). Før påbegyndelse af tilberedningen, skal man sikre sig, at man har en ren beholder med tilstrækkelig kapacitet til tilberedningen af den fortyndede vaccinesuspension. Fortynd vaccinen med de tilsvarende mængder:

Doser

Vand

Vaccine

Solvens

I alt

1 000

223 ml

7 ml

50 ml

280 ml

5 000

1.115 ml

35 ml

250 ml

1.400 ml

10 000

2.230 ml

70 ml

500 ml

2.800 ml

Omryst hætteglasset med solvens. Fortynd indholdet af hætteglasset med rent vand ved stuetemperatur i en egnet beholder.

Omryst hætteglasset med vaccinen, og opløs indholdet i den ovenstående opløsning.

Fyld beholderen på sprayanordningen med hele den præparerede vaccinesuspension.

Hold den fortyndede vaccinesuspension under kontinuerlig homogenisering ved hjælp en magnetisk omrører, mens vaccinen administreres ved spray på kyllingerne.

For at forbedre ensartetheden afvaccinationen holdes kyllingerne inde i transportkassen i mindst 1 time, så de får indtaget alle vaccinedråberne.

Derefter anbringes kyllingerne forsigtigt på strøelsen, og der fortsættes med almindelig opdrætspraksis.

Sprayanordningen skal rengøres efter hver brug. Se producentens vejledning for at sikre korrekt desinfektion og vedligeholdelse af anordningen.

Bivirkninger

Ingen

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
Produktidentifikation - 081038
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 081038
EAN 7046260810389