Evant VNR 100223

1 x 1.000 dosis
Suspension og opløsning til spray
OR

Dyrearter

Kyllinger.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger fra 1. levedag med henblik på reduktion af intestinale læsioner og antal af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox og Eimeria tenella, samt reduktion af kliniske tegn (diarré) i forbindelse med Eimeria acervulina, Eimeria maxima og Eimeria tenella.

Indtræden af immunitet: 14 dage efter vaccination.

Varighed af immunitet: 63 dage efter vaccinationen i et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Administrationsmetoden er grov spray.

Vaccinationsplan:

En dosis af vaccinen pr. dyr (0,007 ml) fra 1. levedag.

Administrationsmetode:

Administrationsmetoden er grov spray ved hjælp af et egnet udstyr (volumen: 28 ml/100 kyllinger, dråbestørrelse: 200 – 250 µm og arbejdstryk: 1,5 til 3 bar).

Før tilberedningen af vaccineopløsningen påbegyndes, skal man sikre sig, at man har en ren beholder med tilstrækkelig kapacitet til fremstilling af spraysuspensionen. Fortynd vaccinen med de relevante mængder af solvens (HIPRAMUNE T eller HIPRACELL) og vand i henhold til nedenstående tabel:

Doser

Vand

Vaccine

Solvens

I alt

1.000

223 ml

7 ml

50 ml

280 ml

5.000

1.115 ml

35 ml

250 ml

1.400 ml

10.000

2.230 ml

70 ml

500 ml

2.800 ml

Omryst hætteglasset med solvens (HIPRAMUNE T eller HIPRACELL). Fortynd indholdet af hætteglasset med rent vand ved stuetemperatur i en egnet beholder.

Omryst hætteglasset med vaccinen (EVANT) og fortynd indholdet i solvens- og vandopløsningen. Efter fortynding vil vaccinesuspensionen have en lilla farve.

Fyld beholderen på sprayanordningen med hele den opblandede vaccinesuspension.

Hold den fortyndede vaccinesuspension under kontinuerlig omrøring ved hjælp en magnetisk omrører, mens vaccinen administreres ved grov spray på kyllingerne.

For at forbedre ensartetheden afvaccinationen holdes kyllingerne inde i transportkassen i mindst 1 time, så de får indtaget alle dråberne af vaccinen.

Derefter anbringes kyllingerne forsigtigt på strøelsen, og der fortsættes med almindelig opdrætspraksis.

Udstyret skal rengøres efter hver brug. Se producentens vejledning for at sikre korrekt desinfektion og vedligeholdelse af udstyret.

Bivirkninger

Ingen.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer