Porcilis Ery Parvo Vet. VNR 002332

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (søer, polte og gylte).

Indikationer

Til aktiv immunisering af søer, polte og gylte for at forebygge rødsyge forårsaget af alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae (serotype 1 og 2) bakterier, og for at beskytte mod smitsom fosterdød forårsaget af porcint parvovirus (PPV) infektion er.

E. rhusiopathiae: Indtræden af immunitet: 3 uger.

Varighed af immunitet: 6 måneder.

Porcint parvovirus: Varighed af immunitet: 12 måneder.

Doseringsforslag

Vaccinen skal have stuetemperatur (15 – 25 °C) før vaccination påbegyndes.

Omrystes grundigt før brug.

Anvend sterile sprøjter og nåle. Undgå kontaminering ved at undlade at stikke flere gange.

Dosering: 2 ml, som indgives dybt intramuskulært bag øret.

Basisvaccination:

Polte bør vaccineres mod smitsom fosterdød før første løbning. Vaccination senest 2 uger før løbning giver beskyttelse i de to følgende drægtighedsperioder. For beskyttelse imod rødsyge anbefales yderligere vaccination med monovalent rødsygevaccine 4 uger før eller 4 uger efter vaccination med Porcilis Ery Parvo Vet. På grund af mulig interferens med maternelle antistoffer skal dyrene være 6 måneder før vaccination for at sikre virkning mod smitsom fosterdød.

Revaccination:

Porcilis Ery Parvo Vet. gives én gang årligt suppleret med vaccination med monovalent rødsygevaccine 6 måneder efter vaccinationen med Porcilis Ery Parvo Vet.

Bivirkninger

I laboratoriestudier og feltforsøg:

Forbigående stigning i kropstemperatur (0,5 °C) i op til 24 timer er meget almindeligt forekommende.

Mild forbigående lokalhævelse (Ø 1 – 10 mm) i op til 8 dage er meget almindeligt forekommende efter vaccination. Forbigående nedsat lyst til bevægelse er almindeligt forekommende.

Efter markedsføring:

I meget sjældne tilfælde kan der opstå allergiske reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 002332
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 002332
EAN 7046260023321