Equip T Vet. VNR 387863

10 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

: Heste

Indikationer

Til aktiv immunisering af heste mod tetanus for at forhindre dødelighed.

Immunitetens indtræden: 2 uger efter basisvaccination.

Immunitetens længde: 36 måneder efter basisvaccination.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage

5 IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Inaktiveret equint clostridium vaccine, ATCvet-kode: QI 05 AB 03

Doseringsforslag

Dosis: 2 ml

Administration: Equip T skal omrystes grundigt før anvendelse, det skal administreres ved dyb intramuskulær injektion.

Basisvaccination tilheste fra 5 måneder:

Der bør administreres en enkeltdosis to gange med 4-6 ugers mellemrum.

Revaccination:

En enkeltdosis revaccination bør administreres hvert 3 år.

Bivirkninger

Det er almindeligt, at dyr får en reaktion på vaccination. Dette kan komme til udtryk som stivhed, en mild, forbigående temperaturstigning, typisk 9-12 timer efter vaccination eller en lille, blød, ikke-smertefuld lokal hævelse (op til 30 mm i diameter) på injektionsstedet. Disse tilstande forsvinder normalt af sig selv dagen efter vaccinationen.

Der er rapporteret om smerter på injektionsstedet, anoreksi og letargi i meget sjældne tilfælde.

Overfølsomhedsreaktioner forekommer meget sjældent. I tilfælde af en allergisk eller anafylaktisk reaktion, skal der omgående gives behandling med et opløseligt glucocorticoid intravenøst eller med adrenalinin itramuskulær.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hest
Produktidentifikation - 387863
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 387863
EAN 7046263878638