Versican Plus DHPPi/L4 VNR 557291

25 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen:

- for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus

- for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundeadenovirus type 1

- for at forebygge kliniske symptomer og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeadenovirus type 2

- for at forebygge kliniske symptomer, leukopeni og virusudskillelse forårsaget af hundeparvovirus

- for at forebygge kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeparainfluenzavirus

- for at forebygge kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L.

interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava

- for at forebygge kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af

L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola og L. interrogans serogruppe

Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae og

- for at forebygge kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Indtræden af immunitet:

- 3 uger efter første vaccination for CDV, CAV, CPV

- 3 uger efter basisvaccination for CPiV

- 4 uger efter basisvaccination for Leptospira komponenter.

Varighed af immunitet:

Mindst 3 år efter basisvaccination for hundesygevirus, hundeadenovirus type 1, hundeadenovirus type 2 og hundeparvovirus. Immunitetsvarighed overfor CAV-2 er ikke påvist ved virus challenge. Det blev påvist, at 3 år efter CAV-2-vaccinationen er der stadig tilstædeværelse af antistoffer. Beskyttende immunrespons mod CAV-2-associeret luftvejssygdomme anses for at vare i mindst 3 år. Mindst 1 år efter basisvaccination for CPiV og Leptospira komponenter.

Doseringsforslag

Anvendes subkutant.

Dosis og administration:

Rekonstituer lyofilisat med suspension aseptisk. Rystes grundigt. Administrere straks al indholdet (1 ml) af det rekonstituerede produkt.

Udseendet af den rekonstituerede vaccine: Lyserød eller gullig farve, let opalisering.

Basisvaccination:

To doser af Versican Plus DHPPi/L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen.

Revaccinationsprogram:

En enkeltdosis af Versican Plus DHPPi/L4 bør administreres hvert 3. år. Årlige revaccinationer er påkrævet for parainfluenza og Leptospira komponenter. En enkelt dosis med forligelig Versican Plus Pi/L4-vaccine kan derfor anvendes årligt som påkrævet.

Bivirkninger

Hunde:

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

hævelse på injektionsstedet1

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

overfølsomhedsreaktioner2 (anafylaksi, angioødem, kredsløbsshock, kollaps, diarré, dyspnø, opkastning) anoreksi, nedsat aktivitet

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

hypertermi, letargi, generel utilpashed

immunmedieret hæmolytisk anæmi, immunmedieret trombocytopeni, immunmedieret polyarthritis

1 Efter subkutan administration hos hunde kan der på injektionsstedet udvikles en forbigående hævelse (op til 5 cm). Den kan være smertefuld, varm eller rød. En sådan hævelse vil enten være forsvundet af sig selv eller i vidt omfang være blevet mindre 14 dage efter vaccinationen.

2 Hvis en overfølsomhedsreaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en mere alvorlig tilstand, som kan være livstruende.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 557291
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 557291
EAN 7046265572916
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login