Bovalto Respi 2 VNR 391995

1 x 5 dosis
Næsespray, lyofilisat og solvens til suspension
IN

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kalve fra 10-dages alderen mod bovin respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovin parainfluenza 3 virus (PI3V), for at reducere mængden og varigheden af nasal udskillelse af begge vira.

Indtræden af immunitet: 10 dage efter vaccination.

Varighed af immunitet: 12 uger efter vaccination.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Rekonstitution af vaccinen: Ved aseptisk procedure tilføjes den leverede solvens til hætteglasset med den frysetørrede vaccine. Blandes godt. Udseende efter rekonstituering:

Opaliserende, gullig til pink væske.

Den nødvendige mængde af den opløste vaccine trækkes enten op fra hætteglasset ved hjælp af en sprøjte med kanyle, kanylen erstattes med den vedlagte nasale applikator og vaccinen administreres. Alternativt forbliver den opløste vaccine i hætteglasset og administreres via en flerdosisapplikator, som kan give hver enkelt dosis via den nasale applikator.

Den nasale applikator anvendes til at sprøjte den nødvendige vaccinemængde i dyrets næsebor. Applikatoren skal sprøjte i form af dråber på 30 µm til 100 µm.

Vaccinationsskema:

Administrer en dosis (2 ml) af den rekonstituerede vaccine nasalt (1 ml i hvert næsebor) til kalve fra 10-dages alderen, idet der anvendes en nasal applikator. Det anbefales at bruge en ny applikator til hvert dyr for at undgå overførsel af infektion.

Bivirkninger

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger)

Overfølsomhedsreaktion*

*kan kræve passende symptomatisk behandling.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer