Equip FT Vet. VNR 071413

10 x 1 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Heste

Indikationer

Til aktiv immunisering af heste mod hesteinfluenza for at mindske de kliniske symptomer og virusudskillelse efter smitte samt aktiv immunisering mod tetanus for at forhindre dødelighed.

Influenza

Immunitetens indtræden:

2 uger efter basisvaccination.

Immunitetens længde:

Tetanus

5 måneder efter basisvaccination,

12 måneder efter den første revaccination.

Immunitetens indtræden:

2 uger efter basisvaccination.

Immunitetens længde:

36 måneder efter basisvaccination.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage

0. IMMUNOLOGISKE EGENSKAB ER

Farmakoterapeutisk gruppe: Inakt. Influenzavirus + inakt. clostridium vaccine ATC vet- kode: QI05AA01

Doseringsforslag

Dosis: 2 ml

Administration: Equip FT skal omrystes grundigt før anvendelse, det skal administreres ved dyb intramuskulær injektion.

Basisvaccination til heste fra 5 måneder:

Der bør administreres en enkeltdosis to gange med 4-6 ugers mellemrum.

Revaccination:

Første enkeltdosis revaccination, med enten Equip FT eller Equip F, 5 måneder efter basisvaccinationen.

Herefter 1 enkeltdosis hver år, med enten Equip FT eller Equip F, med et interval på højst 3 år for tetanuskomponenten.

Bivirkninger

Det er almindeligt, at dyr får en reaktion på vaccination. Dette kan komme til udtryk som stivhed, en mild, forbigående temperaturstigning, typisk 9-12 timer efter vaccination eller en lille, blød, ikke-smertefuld lokal hævelse (op til 30 mm i diameter) på injektionsstedet. Disse tilstande forsvinder normalt af sig selv dagen efter vaccinationen.

Der er rapporteret om smerter på injektionsstedet, anoreksi og letargi i meget sjældne tilfælde.

Overfølsomhedsreaktioner forekommer meget sjældent. I tilfælde af en allergisk eller anafylaktisk reaktion, skal der omgående gives behandling med et opløseligt glucocorticoid intravenøst eller med adrenalinin itramuskulær.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hest
Produktidentifikation - 071413
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 071413
EAN 7046260714137