Purevax RC VNR 173635

10 x 1 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger eller ældre:

- mod felin viral rhinotracheitis for at reducere kliniske tegn, - mod calicivirus infektion for at reducere kliniske tegn.

Indtræden af immunitet: 1 uge efter basisvaccination.

Varighed af immunitet: 1 år efter basisvaccination og 3 år efter seneste revaccination.

Doseringsforslag

Subkutan anvendelse.

Rekonstituer forsigtigt vaccinen for at opnå en ensartet suspension med begrænset skumdannelse. Udseende efter rekonstituering: klar, svagt gul suspension.

Rekonstituer lyofilisatet med 0,5 ml eller 1 ml solvens (afhængig af den valgte pakningsstørrelse) og injicer en vaccinedosis i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

- første injektion fra 8-ugersalderen, - anden injektion: 3-4 uger senere.

Ved formodning om tilstedeværelse af høje niveauer af maternelle antistoffer over for rhinotracheitis eller calicivirus komponenterne (fx hos 9 til 12 uger gamle killinger født af hunkatte, der var vaccineret før drægtighed, og/eller ved kendskab til eller mistanke om, at moderdyret har været udsat for de pågældende patogener), bør basisvaccination udsættes til killingerne er 12 uger gamle. Revaccination:

- den første revaccination skal foretages et år efter basisvaccinationen, - efterfølgende revaccinationer: med intervaller på op til 3 år.

Bivirkninger

Kat:

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Apati, anoreksi og hypertermi1.

Reaktion på injektionsstedet (smerte, kløe, ødem)2.

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr):

Hypersensitivitetsreaktion3.

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Emesis4.

1 varer sædvanligvis 1-2 dage.

2 let smerte ved palpation, kløe eller begrænset ødem, som forsvinder inden for højst 1-2 uger.

3 kan kræve passende symptomatisk behandling.

4 hovedsageligt inden for 24-48 timer.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnittet ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen.

Udlevering

A - Receptpligtigt, en udlevering
Kat
Produktidentifikation - 173635
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 173635
EAN 7046261736350
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login