Porcilis M Hyo ID ONCE VNR 408504

1 x 50 dosis
Injektionsvæske, emulsion
ID

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Til aktiv immunisering af svin for at begrænse lungelæsioner samt fald i daglig tilvækst i løbet af opfedningsperioden som skyldes infektion med Mycoplasma hyopneumoniae.

Indtræden af immuniteten: 3 uger efter vaccination.

Varighed af immuniteten: 22 uger efter vaccination.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Intradermal injektion af 0,2 ml pr. dyr som helst gives på siden af halsen eller langs rygmuskulaturen ved brug af et egnet nålefrit apparat til intradermal flerdosisinjektion beregnet til at levere en ”jet-strøm” volumen af vaccine (0,2 ml+ 10%) igennem det epidermale lag i huden. En lille forbigående intradermal hævelse, som kan ses efter den intradermale vaccination, er indikation på en korrekt injektionsteknik. Sikkerhed og virkning af Porcilis M Hyo ID ONCE er blevet påvist ved anvendelse af det nålefri apparat IDAL®.

Vaccinationsprogram:

Vaccinér en gang fra 2 ugers alderen og frem.

Lad vaccinen opnå stuetemperatur (15 °C - 25 °C) og ryst den omhyggeligt før brug. Undgå kontaminering.

Bivirkninger

Svin:

Meget almindelig

(>1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Forhøjet temperatur (1).

Hævelse på applikationsstedet (2).

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1000 behandlede dyr):

Læggen sig ned, utilpashed.

(1) En forbigående forhøjelse af temperaturen (gennemsnitlig 0,7 °C, hos enkelte svin på op til 2 °C)er meget almindeligt forekommende på vaccinationsdagen. Dyrene vender tilbage til normaltilstand igen 1-2 dage efter temperaturen har toppet.

(2) En forbigående hævelse på applikationsstedet hovedsagelig bestående af hårde ikke-smertefulde knapformede hævelser med en diameter på op til 4 cm er meget almindeligt forekommende. Hos enkelte svin kan der forekomme rødme og/eller hævelse på applikationsstedet, der følger et bifasisk forløb med stigning og fald i hævelsens størrelse, efterfulgt af endnu en stigning og fald. Hævelsen på applikationsstedet forsvinder fuldstændigt inden for 7 uger efter vaccination.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer