Rocovac Vet. VNR 144259

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin (drægtige søer og gylte).

Indikationer

Til passiv immunisering af nyfødte pattegrise ved aktiv immunisering af drægtige søer og gylte for at:

- reducere kliniske tegn (opkastning, neonatal diarré og anoreksi) forårsaget af porcint rotavirus.

- reducere kliniske tegn (neonatal diarré) forårsaget af enteropatogene Escherichia coli, der udtrykker fimbrieadhæsinerne F4, F5, F6 og F41.

Indtræden af immunitet: Passiv immunitet opnås når pattegrisene begynder at die og er afhængig af, at pattegrisene indtager tilstrækkelig råmælk efter fødslen.

Varighed af immunitet: De første kritiske dage af pattegrisenes liv, hvor de har indtaget tilstrækkelig råmælk fra vaccinerede søer og gylte.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Ryst hætteglasset inden brug.

Intramuskulær anvendelse (i nakkemuskulaturen bag øret).

En dosis: 2 ml.


Basisvaccination:

Søer og gylte: 2 doser administreres med et interval på 2 – 4 uger; den anden dosis administreres senest 2 uger før forventet faring.

Revaccination:

Ved efterfølgende drægtighed: 1 dosis administreres senest 4 til 2 uger før forventet faring.

For rota-komponenten i denne vaccine blev revaccinationsprotokollen ikke testet i challenge-forsøg.

Bivirkninger

Dyrearter: Svin (drægtige søer og gylte).

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet *

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Overfølsomhedsreaktion**,
anafylaktiske reaktioner **

*med en diameter på op til 5 cm, som kan være varm med eller uden erytem (diameter på op til 2 cm) i løbet af de første 2 dage og som forsvinder spontant inden for 17 dage efter vaccinationen.

Temperaturstigning kan forekomme efter vaccination uden stigning over den fysiologiske grænse.

**Symptomatisk behandling bør anvendes.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 144259
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 144259
EAN 7046261442596