Porcilis T-Brand Vet. VNR 007067

1 x 10 dosis
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Forebyggende mod enterotoksæmi (tarmbrand) hos svin.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

Doseringsforslag

Dosis: 5 ml. Administration s.c.

Basisvaccination: 1 dosis 2 gange, 1. gang i første halvdel af drægtigheden og 2. gang 3 uger før forventet faring.

Revaccination: 1 dosis ca. 3 uger før efterfølgende faringer.

Bivirkninger

Forbigående systemisk reaktion (temperaturstigning, nedstemthed m.v.) kan ses i tilslutning til vaccination. Hævelse på injektionsstedet kan forekomme. Hypersensitivitetsreaktioner kan i meget sjældne tilfælde forekomme.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 007067
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 007067
EAN 7046260070677