Purevax RCPCh FeLV VNR 050118

10 x 1 dosis
Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger eller ældre:

- mod felin viral rhinotracheitis for at reducere kliniske tegn,

- mod calicivirus infektion for at reducere kliniske tegn,

- mod Chlamydophila felis infektion for at reducere kliniske tegn,

- mod felin panleukopeni til forebyggelse af dødsfald og kliniske tegn,

- mod leukæmi til forebyggelse af persistent viræmi og kliniske tegn på sygdommen.

Indtræden af immunitet: Rhinotracheitis, calicivirus, Chlamydophila felis og panleukopeni komponenterne: 1 uge efter basisvaccination.

Felin leukæmi komponenten: 2 uger efter basisvaccination.

Varighed af immunitet:

- Rhinotracheitis, calicivirus og panleukopeni komponenterne: 1 år efter basisvaccination og 3 år efter seneste revaccination.

- Chlamydophila felis og felin leukæmi komponenterne: 1 år efter seneste revaccination.

Doseringsforslag

Subkutan anvendelse.

Rekonstituer forsigtigt vaccinen for at opnå en ensartet suspension med begrænset skumdannelse. Udseende efter rekonstituering: svagt gul suspension med cellefragmenter.

Rekonstituer lyofilisatet med 0,5 ml eller 1 ml solvens (afhængig af den valgte pakningsstørrelse) og injicer en vaccinedosis i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

- første injektion fra 8 ugersalderen,

- anden injektion: 3 til 4 uger senere.

Ved mistanke om tilstedeværelse af høje værdier af maternelle antistoffer over for rhinotracheitis, calicivirus, panleukopeni eller Chamydophila komponenterne (fx hos 9 til 12 uger gamle killinger født af hunkatte, der var vaccineret før drægtighed og/eller kendskab til eller mistanke om at moderdyret har været udsat for de pågældende patogener), bør basisvaccination udsættes til killingerne er 12 uger gamle.

Revaccination:

- den første revaccination skal foretages for alle komponenterne et år efter basisvaccinationen, - efterfølgende revaccinationer:

- Chlamydiose og felin leukæmi komponenterne: hvert år.

- Rhinotracheitis, calicivirus og panleukopeni komponenterne: med intervaller på op til 3 år.

Bivirkninger

Katte:

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Forbigående apati, anoreksi og hypertermi1 (observeret i sikkerheds- og feltstudier)

Reaktioner på injektionsstedet (let smerte ved berøring, kløe eller let hævelse)2 (observeret i sikkerheds- og feltstudier)

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr):

Hypersensitivitetsreaktion3 (observeret i feltstudier)

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Emesis4; forbigående hypertermi og letargi, der sommetider er forbundet med halthed5 (baseret på erfaringer efter markedsføring)

1 varer sædvanligvis 1 til 2 dage

2 forsvinder inden for højst 1 til 2 uger

3 kan kræve passende symptomatisk behandling

4 hovedsageligt inden for 24 til 48 timer

5 observeret 1 til 3 uger efter revaccination af voksne katte

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 050118
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 050118
EAN 7046260501188
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login