Combac E-HP Vet. VNR 139639

1 x 50 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin til opfedning.

Indikationer

Aktiv immunisering af grise uden antistoffer mod Erysipelothrix rhusiopatiae (serotype 1 og serotype 2) og uden antistoffer mod H. parasuis (serotype 1, serotype 5, og serotype 13) fra 6 ugers alderen.

- For at reducere kliniske tegn på rødsyge (hudlæsioner) forårsaget af Erysipelothrix rhusiopathiae - serotype 1 og serotype 2.

- For at reducere akutte kliniske tegn og akutte læsioner ved Glässer’s sygdom (serositis) forårsaget af Haemophilus parasuis, serotype 1, serotype 5 og serotype 13.

Indtræden af immunitet: 21 dage efter injektion af den anden vaccine dosis. Varighed af immunitet: 17 uger efter injektion af den anden vaccine dosis.

Doseringsforslag

Til intramuskulær anvendelse.

Administrer én dosis på 1 ml til svin i området bag øret.

Vaccinationsplan

Basisvaccination: 2 injektioner af en dosis (1ml) fra 6 ugers alderen med et interval på 3 uger mellem injektionerne.

Opvarm hætteglassets indhold til stuetemperatur (+15 °C til +25 °C) og omryst grundigt før anvendelse.

Vaccinen skal administreres aseptisk.

Bivirkninger

En forbigående, mindre stigning i kropstemperatur (max 0,8 °C) er en meget almindelig bivirkning, som varer op til 3 døgn efter vaccination.

Apati, anorexi og somnolens efter vaccination er almindelige bivirkninger, som ophører inden for 6 timer.

Opkast er en almindelig bivirkning, som forsvinder spontant i løbet af to timer.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr).

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr). Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 139639
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 139639
EAN 7046261396394