Parvoerybac VNR 448707

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (polte, søer).

Indikationer

Til aktiv immunisering af svin (polte, søer) for at reducere kliniske tegn (hudlæsioner og feber) på svine-erysipelas (rødsyge) forårsaget af Erysipelothrix rhusiopathiae og for at forebygge transplacental infektion af embryoner og fostre forårsaget af porcin parvovirus (PPV).

Indtræden af immunitet:

Porcin parvovirus: 3 uger efter basisvaccination (fra begyndelsen af drægtigheden)

E. rhusiopathiae: 3 uger efter basisvaccination

Varighed af immunitet:

PPV: I hele drægtighedsperioden.

E. rhusiopathiae: 6 måneder

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Dosis: 2 ml.

Administrationsvej: Intramuskulært i nakkemusklen bag øret. Det anbefales at temperere vaccinen til stuetemperatur inden anvendelse. Omryst indholdet forsigtigt inden og lejlighedsvis under brug (ved 250 ml inden og også under brug, for andre pakninger efter længere tids henstand). Brug sterile sprøjter og kanyler. Overhold de generelle hygiejneregler under vaccination.

Polte

Basisvaccination: Fra 6 måneders alder giv 2 doser cirka 6 og 3 uger før løbning. Hos dyr som tidligere er vaccineret mod både PPV og rødsyge med monovalente vacciner produceret af Bioveta a.s. (1 dosis mod rødsyge fra 8 ugers alder og 1 dosis mod PPV fra 6 uger før løbning), er én dosis af den kombinerede vaccine 3 uger før insemination tilstrækkelig.

Regelmæssig revaccination med 1 dosis senest 3 uger før hver løbning (senest 6 måneder efter tidligere vaccination).

Søer

Basisvaccination - i tilfælde af tidligere vaccination mod både PPV og rødsyge med vacciner produceret af Bioveta a.s. (hvor godkendt, se administrationsskema for polte), er én dosis af den kombinerede vaccine 3 uger før løbning tilstrækkelig.

Hvis soen ikke er basisvaccineret som polte (før første faring), bør basisvaccination (som for polte) udføres.

Regelmæssig revaccination med 1 dosis senest 3 uger før hver løbning (senest 6 måneder efter sidste vaccination).

Bivirkninger

En forbigående mindre stigning i kropstemperaturen (maks. 0,9 °C), som varer højst 4 dage efter vaccination var meget almindeligt forekommende i studier.

Rødmen af injektionsstedet, som varer op til 4 dage efter vaccination, var almindeligt forekommende i sikkerhedsundersøgelserne i laboratoriet.

Hævelse på injektionsstedet (maks. 3 cm i diameter) som varer i op til 6 dage, var almindeligt forekommende i sikkerhedsstudierne.

Vaccination kan i meget sjældne tilfælde inducere en hypersensitivitetsreaktion hos dyr, der er særligt følsomme over for rødsygeinfektion.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 448707
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 448707
EAN 7046264487075