Hyobac App 2 Vet. VNR 064018

1 x 100 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Aktiv immunisering af svin til beskyttelse mod kliniske symptomer og til reduktion af lungelæsioner forårsaget af en Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 2-infektion.

Indtræden af immunitet: 3 uger efter revaccination

Varighed af immunitet: min. 20 uger efter revaccination.

Doseringsforslag

Vaccinationsprogram

1 dosis (1 ml) injiceres dybt i nakkemuskulaturen bag øret, fra 6-ugers alderen.

Revaccination med 1 dosis 2-3 uger senere.

Bivirkninger

Hos vaccinerede dyr observeres meget almindeligt en forbigående temperaturstigning på gennemsnitligt 1,4 °C og almindeligt forbigående temperaturstigning på op til 2,8 °C. Temperaturen falder til normalområdet inden for de første to døgn efter vaccinationen. Meget sjældent reagerer en større andel af vaccinerede dyr i enkelte besætninger umiddelbart med anafylaksi-lignende kliniske symptomer såsom feber, dyspnø, dyret lægger sig, sløvhed, muskelrystelser, rødmen og opkast. Dyrene kommer sig normalt indenfor 30 minutter, mens bedring i forbindelse med nedsat aktivitet normalt sker inden for 12 timer.

I tilfælde af svære anafylaktiske reaktioner, som kan have dødelig udgang, anbefales symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 064018
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 064018
EAN 7046260640184