Stellamune Mycoplasma Vet. VNR 129378

10 x 50 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Vaccination mod luftvejsinfektioner forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae hos svin. Indgår som et led i kontrollen med luftvejslidelser, i hvilke Mycoplasma hyopneumoniaeinfektionen er en del af årsagskomplekset.

Tilbageholdelsestid

0 døgn.

Doseringsforslag

Omrystes

Vaccinationsprogram:

Smågrise: 1 dosis (2 ml) intramuskulært på halsen 2 gange med 3 ugers mellemrum. Første dosis gives 1 uge efter fødslen.

Bivirkninger

En blød hævelse på omkring 2 cm i diameter kan observeres på injektionsstedet.

Reaktionen forsvinder i løbet af få dage. Desuden kan systemiske reaktioner som hyperthermi observeres.

Anafylaksi og allergiske reaktioner (eksempelvis takypnø, dyspnø, vomitus, ataksi, tremor, kredsløbskollaps) kan opstå i meget sjældne tilfælde efter injektion af Stellamune

Mycoplasma Vet. Ved optræden af disse reaktioner iværksættes behandling (jævnfør ”Særlige forsigtighedsregler for dyret”, punkt 4.5 ovenfor). I meget sjældne tilfælde kan dødsfald forekomme som følge af disse reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 129378
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 129378
EAN 7046261293785