Porcilis Glässer Vet. VNR 015275

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Grise

Aktiv immunisering af svin for at reducere de typiske læsioner ved Glässers sygdom forårsaget af Haemophilus parasuis serotype 5.

Immuniteten indtræder 2 uger efter vaccinationsprogrammets afslutning. Immuniteten varer 14 uger efter vaccinationsprogrammets afslutning.

Gylte/søer

Til passiv immunisering af afkommet fra vaccinerede gylte og søer for at nedsætte infektion, dødelighed, kliniske symptomer og de typiske læsioner ved Glässers sygdom forårsaget af Haemophilus parasuis serotype 5 og reducere kliniske symptomer og dødelighed forårsaget af Haemophilus parasuis serotype 4.

Immuniteten indtræder efter fødsel og indtagelse af tilstrækkelige mængder kolostrum.

Immuniteten mod serotype 4 varer til 4 ugers alderen og til 6 ugers alderen mod serotype 5.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

Doseringsforslag

En dosis (2 ml) vaccine gives intramuskulært i nakken på grisen.

Vaccinen kan med fordel anvendes, når dyr uden eller med lave niveauer af antistoffer mod H. parasuis serotype 5 bringes sammen med dyr fra - eller indsættes i - et miljø med højere forekomst af Glässers sygdom, eller hvis pattegrise fra søer med lave eller ingen antistoffer skal opfostres i et sådan miljø. Vaccination af søer med moderate til høje niveauer af antistoffer har ikke vist at give yderligere beskyttelse af afkommet. Opnåelse af en sygdomskontrol ved Glässers sygdom er også afhængig af produktionsmetoder (”godt landmandsskab”) samt af en begrænsning af stresspåvirkningen.

Antistoffer mod H. parasuis serotype 5 har vist sig at give krydsbeskyttelse mod H. parasuis serotype 4.

Vaccinationsprogram

Grise

Vaccinér grise, der er mindst 5 uger gamle, to gange med et interval på 2 uger.

Gylte/søer

Vaccinér mindst 6 til 8 uger før forventet faring to gange med et interval på 4 uger.

Revaccination af søer

Det anbefales, at søer vaccinerede under forrige drægtighed gives en enkelt revaccination 2-4 uger før faring.

Bivirkninger

Grise

En forbigående temperaturstigning (< 2 °C) sammen med tegn på alment ubehag, så som nedsat aktivitetsniveau, nedstemthed og opkastning, kan forekomme på vaccinationsdagen. Den følgende dag normaliseres dyrenes tilstand igen. Lokalreaktioner (smertefrie røde hævelser på 2,5-7,5 cm) kan ses hos nogle grise i op til 3 dage efter vaccination. I meget sjældne tilfælde kan opstå systemiske anafylaktiske reaktioner (f.eks. færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr).

Søer

En forbigående temperaturstigning kan forekomme (gennemsnitlig 0,9 °C, men enkelte dyr kan have en temperaturstigning på over 2 °C). 1-2 dage efter vaccination kan der være tendens til at dyrene ligger ned, nedsat æde- og drikkelyst samt lette symptomer på sygdom. Alle dyr er normale igen 1-3 dage efter vaccination. Forbigående lokalreaktioner kan ses; disse er oftest smertefrie hævelser med en diameter mindre end 10 cm. I enkelte tilfælde kan hævelsen være varm, rød og smertefuld og større end 10 cm. Disse lokalreaktioner forsvinder eller bliver tydeligt mindre 14 dage efter vaccination.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 015275
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 015275
EAN 7046260152755