Porcilis PCV M Hyo VNR 475075

1 x 50 dosis
Injektionsvæske, emulsion
IM

Dyrearter

Grise (til opfedning).

Indikationer

Til aktiv immunisering af grise for at reducere viræmi, virusmængden i lunger og lymfevæv, virusudskillelse forårsaget af porcint circovirus type 2 (PCV2) infektion, samt sværhedsgraden af lungelæsioner forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae-infektion. Til reducering af fald i daglig tilvækst i den afsluttende periode, som skyldes infektioner med Mycoplasma hyopneumoniae og/eller PCV2 (iht. observationer i praktiske studier).

Indtræden af immunitet efter enkeltdosis-vaccinationsprogram:

PCV2: 2 uger efter vaccination

M. hyopneumoniae: 4 uger efter vaccination

Indtræden af immunitet efter to-dosisvaccinationsprogram: PCV2: 18 dage efter første vaccination

M. hyopneumoniae: 3 uger efter anden vaccination

Varighed af immunitet (begge vaccinationsprogrammer):

PCV2: 22 uger efter (den sidste) vaccination

M. hyopneumoniae: 21 uger efter (den sidste) vaccination

Doseringsforslag

Før vaccinen anvendes, skal den have opnået stuetemperatur (15 °C – 25 °C) og omrystes grundigt.

Undgå kontaminering.

Grisene vaccineres intramuskulært på siden af halsen.

Enkeltdosis-vaccinationsprogram:

En enkelt dosis på 2 ml pr. gris fra 3-ugers alderen.

To-dosis-vaccinationsprogram:

To injektioner på hver 1 ml i grise startende ved 3-dages alderen i et interval af mindst 18 dage.

Nålelængde og diameter bør tilpasses dyrets alder.

Når infektion med PCV2 og/eller M. Hyopneumoniae forekommer tidligt, anbefales to-dosisvaccinationsprogrammet.

Blandet anvendelse med Porcilis Lawsonia Vet.

Porcilis PCV M Hyo emulsionen kan bruges til at rekonstituere Porcilis Lawsonia Vet. lyofilisat kort før vaccination hos grise fra 3-ugers alderen, som beskrevet nedenfor:

Porcilis Lawsonia Vet. lyofilisat

Porcilis PCV M Hyo

50 doser

100 ml

100 doser

200 ml

For korrekt rekonstitution og anvendelse, følg proceduren nedenfor:

1. Lad Porcilis PCV M Hyo opnå stuetemperatur og ryst grundigt før brug.

2. Tilfør 5-10 ml Porcilis PCV M Hyo til Porcilis Lawsonia Vet. lyofilisatet og bland kortvarigt.

3. Træk det rekonstituerede koncentrat op fra hætteglasset, og injicer det tilbage til hætteglasset med Porcilis PCV M Hyo. Ryst kortvarigt for at blande.

4. Brug vaccineblandingen indenfor 6 timer fra rekonstitution. Al vaccine, der er tilbage på dette tidspunkt, bør kasseres.

Dosering:

En enkelt dosis (2 ml) Porcilis Lawsonia Vet. blandet med Porcilis PCV M Hyo gives intramuskulært i halsen.

Visuelt udseende efter rekonstitution: Homogen, hvid til næsten hvid emulsion efter omrystning.

Bivirkninger

Grise (til opfedning):

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Forhøjet temperatur1

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1000 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet2

Nedsat aktivitet3

Læggen sig ned3

Ubehag3

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10000 behandlede dyr):

Overfølsomhedsreaktion4

Meget sjælden

Anafylaksilignende reaktion5

(< 1 dyr ud af 10000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

1. På selve vaccinationsdagen (gennemsnitligt ±1°C, hos enkelte grise op til 2 °C). Dyrene vender tilbage til normaltilstand 1-2 dage efter temperaturen har toppet.

2. < 2 cm i diameter. Disse reaktioner forsvinder inden for 12 dage efter første vaccination i to-dosisvaccinationsprogrammet og inden for 3 dage efter færdiggørelse af enten enkelt- eller to-dosisvaccinationsprogrammet.

3. Op til en dag efter vaccination.

4. Efter den første vaccination af to-dosis-vaccinationsprogrammet.

5. For enkeltdosis-vaccination: Kan være livstruende. I disse tilfælde er behandling anbefalet.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnittet ”Kontaktoplysninger” i indlægssedlen.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer