Purevax RCP FeLV VNR 523504

10 x 1 dosis
Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kat.

Indikationer

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger gamle eller ældre, mod felin leukæmi til beskyttelse mod persistent viræmi og kliniske tegn på sygdommen.

Indtræden af immunitet: 2 uger efter basisvaccination.

Varighed af immunitet: 1 år efter sidste vaccination.

Doseringsforslag

Subkutan anvendelse.

Injicer en dosis på 1 ml eller 0,5 ml (afhængig af den valgte pakningsstørrelse) i henhold til følgende program:

Basisvaccination: første injektion: fra 8 uger gamle. anden injektion: 3 til 5 uger senere.

Revaccination: årligt.

Bivirkninger

En midlertidig, mindre hævelse (< 2cm), der forsvinder inden for 1 til 4 uger, var en meget almindelig observation på injektionsstedet i sikkerheds- og feltstudier.

Forbigående letargi og hyperthermi, som varede i 1 dag, undtagelsesvis i 2 dage, var en meget almindelig observation i sikkerheds- og feltstudier.

Anoreksi og emesis er rapporteret i meget sjældne tilfælde, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

En hypersensitivitetsreaktion kan forekomme i meget sjældne tilfælde. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en mere alvorlig tilstand (anafylaksi). Hvis sådanne reaktioner opstår anbefales relevant behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Produktidentifikation - 523504
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 523504
EAN 7046265235040
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login