Tribovax vet.

1 x 50 ml
Injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kvæg og får.

Indikationer

Til aktiv immunisering af får og kvæg mod sygdomme associeret med infektioner forårsaget af Clostridium perfringenstype A, C. perfringenstype B, C. perfringenstype C, C. perfringens type D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi type B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii og Clostridium haemolyticum og mod stivkrampe forårsaget af Clostridium tetani.

Til passiv immunisering af lam og kalve mod infektioner forårsaget af de ovenfor nævnte klostridietyper (bortset fra C. hemolyticum hos får).


Indtræden af immunitet:

Får og kvæg: To uger efter basisvaccination (udelukkende vist ved serologi).


Varighed af aktiv immunitet:

Varighed udelukkende vist ved serologi:

Får:

12 måneder mod C. perfringens type A, B, C, og D, C. novyi type B, C. sordellii, C. tetani

< 6 måneder mod: C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei

Kvæg:

12 måneder mod C. tetani og C. perfringens type D

< 12 måneder mod C. perfringens type A, B og C

< 6 måneder mod C. novyi type B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum, C. chauvoei.

Anamnetisk humoral immunrespons (immunologisk hukommelse) mod alle komponenterne er vist 12 måneder efter basisvaccination.

 

Varighed af passiv immunitet: 

Varighed udelukkende vist ved serologi:


Lam:

Mindst 2 uger mod C. septicum og C. chauvoei

Mindst 8 uger mod C. perfringens type B, og C. perfringens type C

Mindst 12 uger mod C. perfringens type A, C. perfringens type D, C. novyi type B,

C. tetani og C. sordellii.

Ingen passiv immunitet blev vist mod C. haemolyticum.

 

Kalve:

Mindst 2 uger mod C. sordellii og C. haemolyticum,

Mindst 8 uger mod C. septicum, og C. chauvoei

Mindst 12 uger mod C. perfringens type A, C. perfringens type B, C. pefringens type C, C. pefringens type D, C novyi type B og C. tetani.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse

Dosering:

Får: 1 ml – fra 2 ugers alderen

Kvæg: 2 ml – fra 2 ugers alderen:

Administration:

Via subkutan injektion. Det anbefalede sted er i løst hud på siden af halsen, under overholdelse af aseptiske forholdsregler.

Flasken skal rystes godt før brug.

Sprøjter og nåle skal være sterile før brug, og injektionen skal gives i et område med ren, tør hud for at undgå kontaminering.

Basisvaccination: To doser administreres med 4 – 6 ugers mellemrum (se pkt. 4.2 og 4.4.).

Revaccination: En enkelt dosis administreres med 6 – 12 måneders intervaller efter basisvaccinationen (se pkt. 4.2).

Brug under drægtighed:

For at give passiv beskyttelse af afkom via kolostrum, gives en enkelt revaccinationmellem 8 og 2 uger før fødsel, forudsat at dyrene har fået fuldstændig basisvaccination før drægtigheden.

Bivirkninger

Hævelse på injektionsstedet er meget almindeligt set i kliniske studier.

Den gennemsnitlige diameter på hævelsen kan blive op til 6 cm hos får og 15 cm hos kvæg; sommetider er hævelse helt op til 25 cm i diameter set hos kvæg.

De fleste lokale reaktioner forsvinder i løbet af 3-6 uger hos får og på mindre end 10 uger hos kvæg, men kan vare længere hos enkelte dyr.

Det er almindeligt, at nogle dyr udvikler en byld.

Misfarvning af huden på injektionsstedet er almindeligt forekommende (dette normaliseres, når den lokale reaktion forsvinder).

Mild hypertermi er almindeligt forekommende.

Smerte på injektionsstedet forekommer med hyppighedenikke almindelig 1-2 dage efter første vaccination.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret anafylaktiske reaktioner i spontane bivirkningsrapporter. I sådanne tilfælde skal passende behandling med adrenalin gives med det samme.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Får
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 372436
EAN 7046263724362
PAKNINGER
Tribovax vet.
MSD Animal Health
1 x 50 ml
372436
Tribovax vet.
MSD Animal Health
1 x 100 ml
475686
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.