Information til apoteker

VETiSearchs database er den største søgemaskine inden for veterinærmedicin i Danmark. VETiSearch opdateres dagligt med information fra offentlige databaser hos Lægemiddelstyrelsen og European Medicines Agency.

Alle danske apoteker kan få en GRATIS profil på VETiSearch.dk

Med VETiSearch vil du som apoteker altid være opdateret med den nyeste information om alle veterinærmedicinske produkter der er godkendt i Danmark.

Det er GRATIS for dyrlæger at benytte VETiSearch.dk og sende krypterede recepter. Det er GRATIS for apoteker at modtage krypterede recepter sendt via VETiSearch.dk.

VETiSearch tilbyder på sin platform også en recept-funktion / digital receptblok for alle danske dyrlæger. Med denne digitale receptblok kan danske dyrlæger sende veterinære recepter til alle danske apoteker, i et sikkert system. Den digitale receptblok kan kun benyttes af autoriserede dyrlæger, der har tilmeldt sig hjemmesiden VETiSearch.dk.

BEK nr 661 af 30/05/2023 Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler siger: § 53. En dyrlægerecept kan af dyrlægen sendes til apoteket eller indehaveren af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse i PDF-format via sikker, krypteret mail.

I Danmark tilbyder VETiSearch sin digitale receptblok til landets 3.000 danske dyrlæger og 550 apoteker, til fordel for landets dyreejere, samt danske landmænd.

VETiSearch digitale recepter giver en række fordele for dig som apoteker:

 • Vores digitale recepter sikrer en bedre kvalitet af den medicinske behandling ved at forebygge fejludlevering af medicin.
 • Du sparer tid, ved at nedsætte antallet af traditionelle papirrecepter.
 • Du får et bedre flow i din dagligdag, idet arbejdet med prisfastsættelse, etiketprint, varebestilling og fremskaffelse af de veterinære lægemidler kan lægges i de stille perioder på dagen.
 • Du kan modtage recepter 24 timer om dagen, 365 dage om året.
 • Vores digitale recepter indeholder altid et Nordisk Varenummer, så du får en lettere varehåndtering i dagligdagen.
 • Du giver en bedre kundeservice på dit apotek: De veterinære lægemidler kan forberedes til udlevering, inden kunden ankommer til apoteket, hvorved ventetiden forkortes for dine kunder.
 • Ved behov kan alle produkters indlægssedler tilgås og printes direkte fra VETiSearch.

Din sikkerhed:

 • VETiSearch.dk en uafhængig søgemaskine, der ikke er ejet af medicinalfirmaer, grossister, brancheorganisationer eller danske apoteker.
 • VETiSearch er på ingen måde involveret i salg eller grossistvirksomhed af receptpligtig veterinærmedicin og er derfor ikke markedsstyrende.
 • VETiSearch er et selvejende firma og hjemmesiden indeholder ingen annoncer, reklamer eller reklameaktivitet.

Hvis du har spørgsmål til VETiSearch så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@vetisearch.dk

 • "VETiSearch er virkelig et forrygende værktøj"
  DVM Carsten Grøndahl, Chief Veterinarian at Copenhagen Zoo
 • "VETiSearch bruges af mere end 800 danske dyreklinikker"
  VETiSearch, 2024
 • "VETiSearch er den største hjælp i praksis i det daglige, siden indførelsen af elektroniske journaler"
  DVM Tue Villebro, Gribskov Animal Clinic
 • "Udvalgt af Dansk Industri og Industriens Fond"
  Leap Forward, Intentional, 2024
 • "Udvalgt af Novo Nordisk Fonden og TechBBQ LIFE Science"
  TechBBQ, Scandinavia's tech innovation hub
 • "VETiSearch bruges af mere end 3200 danske dyrlæger"
  VETiSearch, 2024
 • "Udvalgt af Den Europæiske Union, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Virksomhedsprogrammet og Erhvervshus Hovedstaden"
  SME: Export 2.0, 2024
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.