Vectormune FP+ILT+AE

1 x 1000 dosis
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension
SC

Dyrearter

Kyllinger

Indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger, der er 8 til 13 uger gamle for at reducere hudlæsioner forårsaget af fjerkrækopper, for at reducere kliniske tegn og læsioner i luftrør forårsaget af aviær infektiøs laryngotracheitis og for at forhindre nedsat æggeproduktion på grund af aviær encefalomyelitis.

Indtræden af immunitet:

Fjerkrækopper og aviær infektiøs laryngotracheitis: 3 uger efter vaccination. Aviær encefalomyelitis: 20 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet:

Fjerkrækopper: 34 uger efter vaccination.

Aviær infektiøs laryngotracheitis og aviær encefalomyelitis: 57 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

’Wing-web-stab’ brug:

Vaccinen skal administreres én gang fra 8-ugers alderen og ikke senere end 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse. Injektionsvolumen er 0,01 ml (10 µl).

Vaccinen indgives ved at transfiksere fra vingens inderside ved brug af den applikator med to spidser, der følger med vaccinen. Applikatoren indsættes nedefra gennem ’wing web’, hvor fjerene bør skubbes til side omhyggeligt, for at undgå skader på blodkar. ’Wing web’ skal være let strukket ud.

Anbefalede fortyndinger for administration:

Antal vaccineampuller

Volumen af solvens som skal bruges

Volumen af én dosis

1 x 1000 doser

10 ml

0,01 ml

1 x 2000 doser

20 ml

0,01 ml

Fremstilling af vaccinesuspension til injektion:

1. Med en steril sprøjte udstyret med mindst en 20-18 G kanyle, trækkes 4 til 5 ml solvens op fra solvenshætteglasset og dette injiceres i hætteglas med lyofilisat (frysetørret vaccine). Roter glasset forsigtigt rundt indtil lyofilisatet er opløst.

2. Træk den rekonstituerede vaccinesuspension op i sprøjten og injicer den i solvenshætteglasset.

3. Tag derefter 4-5 ml af den fortyndede vaccinesuspension fra solvenshætteglasset og brug det til at skylle vaccinehætteglasset før det føres tilbage i solvenshætteglasset.

Bivirkninger

Små hævelser/sårskorper, der er typiske efter vaccination mod fjerkrækopper er meget almindelige og forsvinder normalt i løbet af 14 dage efter vaccination.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 375115
EAN 7046263751153
PAKNINGER
Vectormune FP+ILT+AE
Ceva Animal Health
1 x 1000 dosis
375115
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.