Nobilis IB Primo QX

12 x 1000 dosis
Lyofilisat til okulonasal suspension
NE

Dyrearter

Kyllinger.

Indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger for at reducere respiratoriske symptomer på aviær infektiøs bronkitis forårsaget af QX-lignende varianter af infektiøs bronchitis virus (IBV).

Immunitetens indtræden: 3 uger.

Immunitetens varighed: 8 uger.

Dosering og indgivelsesvej

En dosis rekonstitueret vaccine administreres via spray med grov forstøvning eller okulonasalt til kyllinger, som er 1 dag gamle eller ældre. Et bæger kan indeholde fra 3 kugler op til 400 kugler afhængigt af den påkrævede dosis og produktudbytte. Brug ikke produktet, hvis indholdet er brunligt og klæber til beholderen, da dette er tegn på, at beholderen har været brudt.

Når bægeret er åbnet, rekonstitueres lyofilisatet straks og fuldstændigt.

Grov spray:

Ved anvendelse af sprayudstyr anbefales det at rådføre sig med leverandørens tekniske personale, før brug af denne teknik. Anvend spray med grov forstøvning ≥ 250 µm. Alle beholdere, der anvendes til rekonstituering, bør være rene og uden rester af rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel.

1) Rekonstituer lyofilisat ved hjælp af vand af god kvalitet (fx fri for chlor og/eller desinfektionsmidler). Afmål den korrekte mængde vand til det antal fugle, der skal vaccineres (afhænger af, hvilket udstyr der anvendes).

2) Tilsæt indholdet af det korrekte antal bægre under omrøring.

3) Bland grundigt med en ren omrører, indtil vaccinen er helt opløst. Efter rekonstitution har suspensionen et klart udseende.

4) Administreres straks til fuglene.

image

Okulonasal anvendelse:

Solvensen ”Solvent Oculo/Nasal” bør anvendes til okulonasal administration.

1) Indholdet af et bæger (kun 1.000 doser) kan opblandes i ”Solvent Oculo/Nasal” ved hjælp af den medfølgende tragt, og derefter administreres ved at påsætte den medfølgende dråbepipette.

2) Ryst vaccinesuspensionen. Efter rekonstitution har suspensionen et klart udseende.

3) En dråbe indeholdende en dosis bør indgives i et næsebor eller et øje. Kontroller, at den nasalt indgivne dråbe er inhaleret, før fuglen slippes fri.

image

Bivirkninger

En mild forbigående respiratorisk reaktion (herunder nasale ekssudater) kan meget sjældent forekomme i mindst 10 dage efter vaccination.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 439846
EAN 7046264398463
PAKNINGER
Nobilis IB Primo QX
MSD Animal Health
12 x 1000 dosis
439846
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.