Vectormune ND

1 x 2000 dosis
Suspension og solvens til injektionsvæske, suspension
SC
OV

Dyrearter

Kyllinger og embryonerede hønseæg.

Indikationer

Til aktiv immunisering af 18-dage gamle embryonerede hønseæg eller daggamle kyllinger for at reducere dødeligheden og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus, og for at reducere dødeligheden, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af virulent Marek’s disease virus.

Beskyttende immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger og kommende æglæggende høns er påvist: ved 3-ugers alderen.

Varighed af immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger: til 9-ugers alderen.

Varighed af immunitet mod Newcastle disease for æglæggende høns: til 18-ugers alderen.

Beskyttende immunitet mod Marek’s disease for slagtekyllinger og kommende æglæggende høns er påvist hos 1 uge gamle kyllinger.

Varighed af beskyttende immunitet for slagtekyllinger og æglæggende høns: En enkelt vaccination er tilstrækkelig for at opnå beskyttelse i risikoperioden for infektion med Marek’s disease virus.

Dosering og indgivelsesvej

Til in ovo administration og subkutan anvendelse.

Adminstration in-ovo:

Èn enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hvert 18-dag gamle, embryonerede æg med slagtekyllinger.

Ved in-ovo applikation kan anvendes en automatisk in-ovo æginjektor. Udstyr til in-ovo injektion bør kalibreres for at sikre, at en dosis på 0,05 ml anvendes i hvert æg.

Subkutan anvendelse:

Én enkelt dosis på 0,2 ml pr. slagtekylling eller kommende æglæggende høne anvendes til daggamle kyllinger.

Vaccinen kan indgives med automatsprøjte.

Oversigtstabel til fortynding af forskellige pakningsstørrelser:

Til administration in-ovo:

Vaccineampul pakning (antal ampuller gange nødvendige antal doser)

Solvent pakning
(ml)

Volumen af 1 dosis (ml)

2 x 2.000

200

0,05

1 x 4.000

200

0,05

2 x 4.000

400

0,05

4 x 4.000

800

0,05

5 x 4.000

1000

0,05

6 x 4.000

1200

0,05

8 x 4.000

1600

0,05

 

Ved automatisk injektion er hastigheden mindst 2.500 æg pr. time, og derfor anbefales at anvende solvent pakninger med mindst 400 ml for at forberede og injicere i længere tid end 10 minutter.

In-ovo udstyr bør kalibreres for at sikre, at en dosis på 0,05 ml anvendes til hvert æg.

Solventpakninger mindre end 400 ml anbefales ikke til in-ovo applikation med en automatisk maskine, da det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at forberede maskinen og til vaccination i længere tid end 10 minutter. Solvent pakning med 200 ml kan anvendes til manuel vaccination.

Ved subkutan anvendelse:

Vaccineampul pakning (antal ampuller gange nødvendige antal doser)

Solvent pakning
(ml)

Volumen af 1
dosis (ml)

1 x 1.000

200

0,20

1 x 2.000

400

0,20

2 x 2.000

800

0,20

1 x 4.000

800

0,20

4.000 + 1.000

1000

0,20

3 x 2.000

1200

0,20

2 x 4.000

1600

0,20


Sædvanlige aseptiske forholdsregler bør følges ved alle administrationsprocedurer. Vær bekendt med alle sikkerhedsbestemmelser og andre forholdsregler i forbindelse med håndtering af flydende kvælstof for at undgå personskade.

Fremstilling af vaccineopløsning til injektion:

1. Når forholdet mellem antal vaccinedoserdoser i vaccineampuller og solvent pakningsstørrelse er fastlagt, tages det eksakte antal nødvendige ampuller hurtigt op af beholderen med flydende kvælstof.

2. Træk 2 ml steril solvent op i en 5 ml sprøjte.

3. Ampullens indhold tøes hurtigt op ved forsigtig omrøring i 27-39°C lunkent vand.

4. Når indholdet er helt optøet, åbnes ampullerne holdt i strakt arm for at undgå risikoen for skader i tilfælde af, at ampullen går i stykker.

5. Så snart ampullen er åbnet trækkes indholdet op i den sterile 5-ml sprøjte, som allerede indeholder 2 ml solvent, med en ikke mindre end 18 gauge (G) kanyle.

6. Overfør opløsningen til posen med solvent. Den fortyndede vaccine, der er forberedt som beskrevet, blandes ved forsigtigt at vende posen flere gange indtil opløsningen er klar til brug.

7. Træk en smule af den opløste vaccine op i sprøjten og skyl ampullen. Sug op i sprøjten og overfør forsigtigt indholdet til posen med solvent. Gentag proceduren 2-3 gange.

8. Den fortyndede vaccine opløst som beskrevet vendes forsigtigt i posen, og er klar til brug.

Gentag pkt. 2 til 7 indtil den passende mængde ampuller er optøede.

Vaccinen anvendes straks og indholdet vendes jævnligt, for at sikre en ensartet fordeling af celler i opløsningen, som anvendes indenfor en periode på højst 2 timer.

Efter vaccineampullens indhold er blevet overført til solventen er den færdige opløsning en klar, rød suspension til injektion.

Ampuller der fejlagtigt er optøet, bortskaffes.

Må under ingen omstændigheder nedfryses igen.

Åbnede beholdere med fortyndet vaccine må ikke genbruges.

Bivirkninger

Ingen kendte

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 382079
EAN 7046263820798
PAKNINGER
Vectormune ND
Ceva Animal Health
1 x 2000 dosis
382079
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.