Prid delta

10 x 1 stk
Vaginalindlæg
PV

Dyrearter

Kvæg: køer og kvier.

Indikationer

Til styring af brunstcyklus hos køer og kvier, inklusiv:

• Synkronisering af brunst inklusive protokoller til tidsbestemt inseminering (Fixed Time Artificial Insemination (FTAI))

• Synkronisering af brunst hos donor og recipientdyr ved embryotransfer. Anvendes i kombination med prostaglandin (PGF2α eller analog).

• Induktion og synkronisering af brunst hos kvæg med eller uden cyklisk ovariefunktion inklusive FTAI-protokoller.

• Hos kvæg med cyklisk ovariefunktion. Anvendes i kombination med prostaglandin (PGF2α) eller analog).

• Hos kvæg med eller uden cyklisk ovariefunktion. Anvendes i kombination med Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) eller analog samt PGF2α eller analog.

• Hos kvæg uden cyklisk ovariefunktion. Anvendes i kombination med PGF2α eller analog samt korionisk gonadotropin til heste (eCG).

Dosering og indgivelsesvej

Vaginal anvendelse.

1,55 g progesteron/dyr i 7 dage.

Det er op til den ansvarlige dyrlæge at fastlægge en protokol i forhold til behandlingsmålene for den individuelle besætning eller ko. De følgende protokoller kan anvendes:

Synkronisering af østrus (inklusiv synkronisering af østrus hos donor og recipientdyr ved embryotransfer)

• Indsæt vaginalindlægget i 7 dage.

• Injicér prostaglandin (PGF2α) eller analog 24 timer før vaginalindlægget tages ud.

• Vaginalindlægget tages ud.

• Hos dyr, der responderer på behandlingen, indsætter østrus typisk indenfor 1-3 dage efter vaginalindlægget er blevet taget ud. Inseminering anbefales indenfor 12 timer fra østrus først observeres.


Induktion og synkronisering af østrus i FTAI-protokoller:

De følgende tidsbestemte FTAI-protokoller er hyppigt rapporteret i litteraturen:

Hos kvæg med cyklisk ovariefunktion:

• Indsæt vaginalindlægget i 7 dage.

• Injicér prostaglandin (PGF2α) eller analog 24 timer før vaginalindlægget tages ud.

• Vaginalindlægget tages ud.

• Tidsbestemt inseminering 56 timer efter vaginalindlægget er taget ud.


Hos kvæg med eller uden cyklisk ovariefunktion (inklusive recipienter):

• Indsæt vaginalindlægget i 7 dage

• Injicér GnRH eller analog når vaginalindlæg indsættes.

• Injicér prostaglandin (PGF2α) eller analog 24 timer før vaginalindlægget tages ud.

• Inseminering bør finde sted 56 timer efter vaginalindlægget er blevet taget ud eller

• Injicér GnRH eller analog 36 timer efter vaginalindlægget er blevet taget ud og igangsæt FTAI 16-20 timer senere.


Eller, som alternativ:

• Indsæt vaginalindlægget i 7 dage

• Injicér GnRH eller analog når vaginalindlæg indsættes.

• Injicér prostaglandin (PGF2α) eller analog når vaginalindlægget tages ud.

• Injicér GnRH eller analog 56 timer efter vaginalindlægget er blevet taget ud.

• Inseminering bør finde sted 16-20 timer senere.


Hos kvæg uden cyklisk ovariefunktion:

• Indsæt vaginalindlægget i 7 dage

• Injicér prostaglandin (PGF2α) eller analog 24 timer før vaginalindlægget tages ud.

• Injicér eCG når vaginalindlægget tages ud.

• Inseminering bør finde sted 56 timer efter vaginalindlægget er blevet taget ud.


Information om applikation af vaginalindlæg

Med brug af en applikator indsættes et indlæg i dyrets vagina. Det vaginale indlæg skal forblive i skeden i 7 dage.

Det vaginale indlæg kan kun bruges én gang.

Brug af applikator og indsættelse:

En applikator til indsættelse af vaginalindlæg bør anvendes efter følgende procedure:

1. Rengør og desinficér applikatoren med en ikke-irriterende antiseptisk opløsning før brug.

2. Fold vaginalindlægget og indsæt det i applikatoren. Enden af udtrækssnoren skal være udenfor applikatoren. Unødvendig eller langvarig håndtering af produktet skal undgås for at minimere risikoen for at aktivt stof overføres til handsker på den person der håndterer produktet.

3. Applikatorens yderste ende smøres let med obstetrisk smøremiddel.

4. Løft dyrets hale og rengør dyrets vulva og perineum.

5. Applikatoren indsættes forsigtigt i dyrets vagina, først i en lodret retning og derefter vandret til der føles modstand.

6. Vær sikker på, at udtrækssnoren hænger frit, tryk så på applikatorens håndtag og træk applikatoren ud, så udtrækssnoren hænger ud af vulva.

7. Rengør og desinficer applikatoren efter brug og før brug hos et andet dyr.


Udtrækning:

Indlægget fjernes efter syv dage ved forsigtigt at trække i udtrækssnoren. I nogle tilfælde vil udtrækssnoren ikke være synlig udefra og i sådanne tilfælde kan den findes i den bagerste del af dyrets vagina, med en behandsket finger. Der skal ikke bruges kræfter for at trække vaginalindlægget ud. Hvis der mærkes modstand, kan en behandsket hånd bruges til at lette udtrækningen.

Ved problemer med udtrækning efter forsøg med den ovenfor beskrevne fremgangsmåde, skal en dyrlæge rådføres.

Bivirkninger

I løbet af den syv dage lange behandlingsperiode kan indlægget inducere en let lokalreaktion (f.eks. inflammation i skedevæggen). I et klinisk studie med 319 køer og kvier er påvist slimet eller uklart vaginalsekret hos 25 % af dyrene ved udtrækning af indlægget.

Den lokale reaktion forsvinder hurtigt uden behandling i perioden fra udtrækning af indlægget til dyret insemineres, og påvirker ikke fertiliteten målt ved inseminerings- eller drægtighedsraten.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 534101
EAN 7046265341017
PAKNINGER
Prid delta
Ceva Animal Health
10 x 1 stk
534101
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.