Nobilis ND C2

10 x 2500 dosis
Lyofilisat til okulonasal suspension
ON

Dyrearter

Kyllinger

Indikationer

Aktiv immunisering af kyllinger mod Newcastle Disease virus for at reducere de kliniske symptomer og dødelighed.

Indtræden af immunitet: 2 uger efter vaccination af seronegative dyr.

Varighed af immunitet: 5 uger efter vaccination af seronegative dyr.

Beskyttelse indtræder 2 uger efter vaccination af dyr med maternelt overførte antistoffer.

Immunitetens varighed er i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet.

Dosering og indgivelsesvej

Administration via øje/næse-dråbemetode eller spray (grov).

Én enkelt vaccination med én dosis pr. dyr fra de er 1 daggamle.

Vaccinen leveres som frysetørrede pellets i hætteglas eller som frysetørrede kugler i bægre. Et bæger kan indeholde fra 3 kugler op til 100 kugler afhængig af den nødvendige dosis og produktudnyttelse. Hvis produktet leveres i bægre, må det ikke anvendes hvis indholdet klæber til beholderen, da dette er tegn på, at beholderen har været brudt. Hver beholder skal anvendes straks og fuldstændigt efter åbning.

Øje/næse-dråbemetode

Opløs vaccinen i den beregnede mængde egnet solvens og administrer ved brug af en standard pipette (for hvilken dråbestørrelsen er kendt og ensartet). Sterilt destilleret vand eller fosfatbufferet isotonisk saltvand kan bruges. Mængden af solvens der skal bruges til øje/næse-dråbeadministration afhænger af antallet af doser og af dråbestørrelsen, men ca.35 ml pr. 1000 doser anvendes.

Én dråbe indgives i et næsebor eller et øje. Sørg for at næsedråben er inhaleret, før fuglen slippes fri.

Spray

Opløs vaccinen i køligt, rent vand, hvortil 2% skummetmælk kan tilføres. Hætteglassene bør åbnes under vandoverfladen eller indholdet af det nødvendige antal bægre hældes i vandet.

Klorholdigt vand bør ikke bruges. I begge tilfælde blandes vandet indeholdende vaccinen grundigt inden brug. Efter rekonstitution har suspensionen et klart udseende.

Både vand og sprayudstyr bør være fri for aflejringer, korrosion og spor af desinfektionsmidler eller antiseptika. Ideelt bør sprayudstyret kun anvendes til vaccinationsformål. Mængden af solvens, der anvendes til opløsning, bør være tilstrækkelig til at sikre en ensartet fordeling, når den sprayes over fuglene. Dette varierer alt efter fuglenes alder på vaccinationstidspunktet og driftsforholdene, men 250 til 500 ml vand pr. 1000 doser anbefales. Vaccinesuspensionen bør sprayes jævnt over fuglene med en afstand på 30-40 cm, helst mens fuglene sidder tæt i dæmpet belysning. Hvis praktisk muligt kan ventilationen reduceres eller stoppes for at forhindre tab af spray.

Vaccinationsprogram

Nobilis ND C2 kan anvendes fra fuglene er 1 dag gamle. Da immuniteten, der induceres ved vaccination med Nobilis ND C2, ikke er langvarig, bør et udvidet vaccinationsprogram følges. For at opretholde den nødvendige grad af immunitet bør kyllinger 2-3 uger efter vaccination med Nobilis ND C2 gives yderligere en vaccination med en levende vaccine indeholdende den mere immunogene stamme Clone 30.

Bivirkninger

Blinkning eller hovedrysten kan observeres ved brug af iskold vaccine via øje/næse-dråbemetoden.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 039196
EAN 7046260391963
PAKNINGER
Nobilis ND C2
MSD Animal Health
10 x 2500 dosis
039196
Nobilis ND C2
MSD Animal Health
12 x 2500 dosis
395179
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.