Nobilis IB Ma5 vet.

10 x 1000 dosis
Lyofilisat til suspension
AL

Dyrearter

Høns (kyllinger).

Indikationer

Vaccination af kyllinger mod infektiøs bronchitis.

Dosering og indgivelsesvej

Slagtekyllinger: 1 dosis via spray som daggamle.
Levekyllinger: 1 dosis via spray som daggamle.
  Revaccination ved 6 ugers alderen via spray eller drikke­vand.

 

Vaccinen leveres i hætteglas som en frysetørret ”kage” eller i bægre som kugler. Et bæger kan indeholde fra 3 kugler op til 100 kugler afhængig af den nødvendige dosis og produktudnyttelse. Hvis man anvender formuleringen i bægre må produktet ikke anvendes, hvis indholdet er brunligt og klæber til beholderen, da dette er tegn på, at beholderen har været brudt.

Hver beholder skal anvendes straks og fuldstændigt efter åbning.

Spray: Vaccinen opløses i koldt, rent vand frit for jern og klor. Det antal hætteglas, der skal bruges til at vaccinere flokken, åbnes under vandoverfladen grundet undertryk. Hvis man anvender bægre hældes indholdet i vandet. I begge tilfælde blandes indholdet under omrøring.

Den opblandede suspension har et klart udseende. Den valgte vandmængde skal være tilstrækkelig til at sikre en ensartet fordeling af vaccineblandingen over kyllingerne. Mængden vil afhænge af fuglenes alder, opstaldning og sprøjteudstyr. På en afstand af 30-40 cm fordeles vaccineblandingen jævnt over fuglene, der gerne må sidde tæt sammen i dæmpet belysning. Udstyret, der anvendes til spray vaccination, skal være fri for aflejringer, korrosion og for rester af sæbe og desinfektionsmidler (ideelt bør det kun anvendes til vaccination). Vejledende bruges der:


til daggamle kyllinger 0,25 l vand/1000 doser.

til ældre kyllinger bruges 1 l vand/1000 doser.

Der bruges en grov forstøvning (som finregn) til de daggamle kyllinger, mens ældre kyllinger tåler en finere forstøvning.

Drikkevand: Vaccinen opløses i koldt rent vand frit for jern og klor. Det antal hætteglas, der skal bruges til at vaccinere flokken, åbnes under vandoverfladen grundet undertryk. Hvis man anvender bægre hældes indholdet i vandet. I begge tilfælde blandes indholdet under omrøring. Den opblandede suspensionen har et klart udseende. Den mængde vand, vaccinen skal opløses i, afhænger af fuglenes alder; For hver1000 doser bruges så meget vand som kyllingernes alder i dage, dog maks. 40 l. Omrør grundigt og sørg for, at alle hætteglas er helt tømt for vaccine. Flokken gives adgang til vaccineblandingen så hurtigt som muligt. Alt udstyr, som den opløste vaccine kommer i kontakt med, skal være fri for rester af sæbe og desinfektionsmidler.


For at forlænge vaccinevirus´ levetid anbefales det at tilsætte vandet ca. 20 g skummetmælkspulver eller 200 ml skummetmælk pr. 10 l og omrøre grundigt. Dette skal i så fald gøres 20-30 minutter før hætteglassene med vaccine iblandes.

Anvendes drikkevandsanlæg med drikkenipler er særlig omhyggelig håndtering påkrævet; renholdelse af systemet, tømning af strenge og reservoir, tilsyn med og evt. efterfyldning af reservoir osv.

Vaccineblandingen skal være drukket i løbet af 1-2 timer. Følg evt. følgende procedure: For at gøre fuglene tørstige afbrydes vandforsyningen i ½-2 timer før vaccination (afhængig af vejret). Med fordel kan dette gøres på et tidspunkt af dagen, hvor der er foder i trugene, og fuglene normalt æder (ofte om morgenen). Dæmp lyset. Tilbered vaccineblandingen og giv denne til flokken. Tænd igen for lyset og forlad stalden. Luk op for vandforsyningen når al vaccineblanding er drukket.

Til sikring af beskyttelse i læggeperioden vil det være nødvendigt, at fuglene herudover revaccineres med en inaktiveret IB-vaccine ved ca. 16 ugers alder.


Retningslinjer for anvendelse af produktet sammen med Nobilis IB 4-91 eller Nobilis IB Primo QX:

Anvisningerne for rekonstitution af lyofilisat og efterfølgende indgivelsesmåde skal følges som beskrevet ovenfor for spray og intranasal/okulær administration. Der skal bruges samme mængder, som gælder for anvendelse af et enkelt produkt.

Ved intranasal/okulær administration af blandet brug med Nobilis IB Primo QX, bør solvensen ”Solvent Oculo/Nasal” (kun 1.000 doser) anvendes. Læs produktinformationen Nobilis IB Primo QX før brug.

Holdbarhed efter blanding: 2 timer.

Bivirkninger

Afhængigt af kyllingernes generelle sundhedstilstand kan forbigående milde symptomer fra respirationsvejene forekomme.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Fjerkræ
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 582696
EAN 7046265826965
PAKNINGER
Nobilis IB Ma5 vet.
MSD Animal Health
10 x 1000 dosis
582696
Nobilis IB Ma5 vet.
MSD Animal Health
12 x 1000 dosis
445289
Nobilis IB Ma5 vet.
MSD Animal Health
10 x 5000 dosis
178816
Nobilis IB Ma5 vet.
MSD Animal Health
12 x 5000 dosis
068754
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.