PRODUKTET ER UDGÅET 24.06.2024

Estrumat vet.

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
VU

Dyrearter

Kvæg.

Svin.

Hest.

Indikationer

Kvier og køer: Abortprovokation ved uønsket drægtighed: Kastning af dødt foster. Kronisk endometritis. Luteincyster. Brunstsynkronisering, herunder brunstinduktion. Forebyggelse og afbrydelse af forlænget drægtighed.

Svin: Forebyggelse og afbrydelse af forlænget drægtighed.

Hest: Brunstinduktion.

Dosering og indgivelsesvej

Kvæg:  2 ml (0,5 mg) intramuskulært.


Brunstsynkronisering:

Hos reproduktionsmæssigt normalt fungerende dyr kan synkronisering af brunst opnås ved at injicere 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært, 2 gange med 11 dages interval. Tidsfast inseminering 72 og 96 timer efter 2. injektion.

Brunstmangel:

Ved aktivt corpus luteum injiceres 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Inseminering foretages i brunsten, der optræder 2-4 dage efter behandling.

Fødselsinduktion:

2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Fødsel kan induceres fra dag 270 i drægtigheden. Det anbefales at behandle tidligst 10 dage før beregnet termin. Der må forventes stigende frekvens af tilbageholdt efterbyrd.

Abortprovokation:

Mellem dag 7 og dag 150 i drægtigheden fremkalder injektion af 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært abort. Efter dag 200 er effekten usikker.

Ved abortering af dødt foster kan det være nødvendigt at fjerne fostret eller fosterdele manuelt fra vagina.

Kronisk endometritis og pyometra:

Luteolyse fremkaldes ved injektion af 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Behandlingen kan om nødvendigt gentages efter 10-14 dage.

Luteincyste:

Induktion af luteolyse foretages med injektion af 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Hos visse dyr kan konception først ske efter flere østralcykli.

Svin:

0,7 ml (0,175 mg) intramuskulært eller intravulvært.

Hest:


Dosering: 50 mikrogram pr. 100 kg legemsvægt intramuskulært, svarende til 1 ml injektionsvæske 0,25 mg/ml pr. 500 kg legemsvægt.

 

Bivirkninger

Bivirkninger kan primært henføres til effekten på den glatte muskulatur.

Svedudbrud og nedsat rektaltemperatur (ofte hos hopper), herudover forøget hjerte- og respirationsfrekvens, kolik og inkoordination. Symptomerne ses inden for 15 min. og forsvinder efter 1 time.

I meget sjældne tilfælde ses anafylaktiske reaktioner, der kræver øjeblikkelig medicinsk behandling.

Lokale bakterielle infektioner kan forekomme på injektionsstedet. Disse kan i nogle tilfælde generaliseres.

Ved anvendelse til fødselsinduktion hos køer, og afhængigt af behandlingstidspunktet i forhold til undfangelsestidspunktet, kan risikoen for tilbageholdt efterbyrd være forøget.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

− meget almindelige (forekommer hos mere end 1 ud af 10 dyr i løbet af en behandling)

− almindelige (forekommer hos mere end 1, men færre end 10 ud af 100 dyr)

− ikke almindelige (forekommer hos mere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 dyr)

− sjældne (forekommer hos mere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 dyr)

− meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Gris
Kvæg
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 403444
EAN 7046264034446
PAKNINGER
Udgået
Estrumat vet.
MSD Animal Health
1 x 20 ml
403444
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.