Aftalevilkår / Vilkår for brug

Du skal læse og godkende VETiSearch´s vilkår for brug, inden du benytter VETiSearch.

Ved at tage VETiSearch i brug erklærer du, at du har accepteret og er indforstået med disse aftalevilkår og at du overholder disse. Disse aftalevilkår er gældende, så længe du bruger VETiSearch eller har et forhold med os.

Hvis du på noget tidspunkt ikke kan acceptere eller på anden måde ikke overholder disse aftalevilkår, har du ikke ret til at anvende VETiSearch.

Ved brug af VETiSearch, accepterer du uden begrænsning eller forbehold nedenstående vilkår for brug:

Ansvarsfraskrivelse

1.0 Validering af søgedata

Informationer på VETiSearch må ikke bruges af ikke-professionelle, men er udelukkende til brug for autoriserede dyrlæger og veterinærmedicinske fagpersoner, i det veterinærmedicinske virke.

På VETiSearch gengives data fra offentlige hjemmesider, fra offentlige myndigheder, uden redigering. Data fra disse sider konverteres til brugen på VETiSearch og VETiSearch kan derfor på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af de informationer der findes på VETiSearch, samt brugen eller misbrugen af de data der tilgås ved søgning på VETiSearch.

Dyrlægefaglige, tekniske og administrative bidragsydere på VETiSearch kvalitetssikrer løbende informationen på VETiSearch, dog kan VETiSearch hverken erklære eller garantere for de informationer som videregives og konverteres fra European Medicines Agency, Lægemiddelstyrelsen i Danmark eller andre offentligt myndigheders hjemmesider.

Mængden af data på verdensplan, herunder offentlige data, stiger eksponentielt, hvilket giver en løbende udvikling i den dyrlægefaglige viden, hvilket kan føre til manglende konsensus blandt dyrlægefaglige autoriteter, samt mulighed for menneskelige fejl i offentligt regi. Hverken dyrlægefaglige, tekniske eller administrative bidragsydere til VETiSearch kan derfor garantere, at alle oplysninger på VETiSearch er korrekte og fuldstændige i alle henseender.

Det er den enkelte veterinærmedicinske fagpersons eget ansvar, egenhændigt at opnå den fornødne faglige viden og lægemiddelkompetence i forhold til brugen af de informationer der gengives på VETiSearch og om nødvendigt søge udvidet information fra andre kilder, veterinærmedicinske standardværker og produktomtaler (SPC).

VETiSearch og Skyspot ApS fraskriver sig alt ansvar for ethvert muligt krav fra brugere, som måtte opstå ved brug eller misbrug af indholdet på VETiSearch.

Hvis en bruger opdager en fejl eller mangler i medicindata på VETiSearch, er det brugerens eget ansvar, straks og uden tøven, at kontakte den ansvarshavende instans, for at oplyse om et evt. problem. Du er ligeledes velkommen til at CC: VETiSearch på kontakt@VETiSearch.dk, så vi er informerede om et evt. problem.

1.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedr. reklamerelateret aktivitet

Alt indhold og alle oplysninger på VETiSearch er udelukkende til information.

Resultater der vises på VETiSearch er baseres på brugerens personlige faglige interesser og søgeaktivitet. Der vil således ikke forekomme nogen form kundeopsøgende reklameaktivitet eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbruget af lægemidler til dyr.

VETiSearch og Skyspot ApS fraskriver sig alt ansvar for ethvert muligt krav fra brugere, som måtte opstå ved brug eller misbrug af indholdet på VETiSearch.

1.2 Eksterne data

Links til eller visning af veterinærfaglig relevant data fra eksterne hjemmesider, i form af videnskabelig tekst, film, billedmateriale eller andet materiale, kan vises som en service til brugeren.

Alle data der er tilgængelige på eksterne hjemmesider, herunder, men ikke eksklusivt, private hjemmesider, er udelukkede til undervisnings- og informationsbrug, er ikke eksklusive og er ligeledes frit tilgængeligt for offentligheden andre steder på internettet. Ophavsret til eksterne data vil altid være eksklusivt og copyright fremgå i forbindelse med det enkelte materiale.

VETiSearch har ingen kontrol over indholdet i forbindelse med eksternt indhold og kan ikke påtage ansvar for selve materialet eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af disse informationer, materiale eller data.

VETiSearch og Skyspot ApS fraskriver sig alt ansvar for ethvert muligt krav fra VETiSearch brugere, som måtte opstå ved brug eller misbrug af indholdet af data fra andre websider.

Oprettelse af en Profil på VETiSearch

2.0 Oprettelse af en gratis Profil på VETiSearch

Du kan oprette en gratis Profil på VETiSearch ved at registrere dig på VETiSearch og godkende VETiSearchs aftalevilkår. For at kunne oprette en gratis Profil på VETiSearch skal du være autoriseret dansk dyrlæge. Autoriserede veterinærsygeplejersker, veterinærstuderende og danske apoteker kan også oprette en konto på VETiSearch.

Du kan når som helst vælge at slette din Profil på VETiSearch.

For at undgå misbrug af veterinærfaglige data på VETiSearch, skal du ved oprettelse som dyrlæge indtaste dit autorisationsnummer.

Du kan oprette en gratis Praksisprofil på VETiSearch, hvis du som autoriseret dyrlæge er tilknyttet en praksis, der ønsker at få en Praksisprofil på VETiSearch.

For at undgå misbrug af receptfunktionaliteten på VETiSearch, skal du ved oprettelse af en Praksisprofil indtaste dit gyldige praksisnummer.

Datasikkerhed

3.0 Brugerens ansvar

Brugernavn (e-mail) og adgangskode på VETiSearch er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart.

Dyrlægens (fagpersonens) almindelige persondata vil aldrig blive delt med tredjepart.

3.1 Persondatapolitik

VETiSearch beder ikke om nogen personfølsomme oplysninger ved oprettelse af en Personlig profil. VETiSearch gemmer almindelige persondata, dvs. almindelige personoplysninger, der kan identificere en person, men som ikke falder ind under kategorien "følsomme oplysninger".

Almindelige oplysninger er: Navn, oplysninger om uddannelse og nuværende stilling. VETiSearch beder desuden om dyrlægens autorisationsnummer, for at undgå muligheden for misbrug af veterinærfaglige data. Dyrlægens autorisationsnummer, refererer til oplysninger om personens autoriserede uddannelse, og falder derfor ind under almindelige persondata.

Ifølge dansk lovgivning skal en veterinær praksis have et praksisnummer. Praksisnummeret er ikke personspecifikt og indgår derfor ikke under området og lovgivningen for persondata.

Det er til enhver tid praksis administratorens eget ansvar at holde sin praksisprofil opdateret, så praksisprofilen kun indeholder data på de dyrlæger og fagpersonale, der er ansat i praksis.

3.2 Hvornår slettes eller vil persondata blive slettet?

Persondata for den enkelte dyrlæge vil blive slettet, så snart dyrlægen vælger at slette sin Personlige profil på VETiSearch.

En bruger kan til enhver tid få slettet sin Personlige profil på VETiSearch.

En praksis kan til enhver tid få slettet sin Praksisprofil på VETiSearch.

Sletning medfører at alle data med straks-virkning slettes permanent fra VETiSearch.

Læs mere om mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt VETiSearch, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik.

3.3 Data om generel aktivitet på VETiSearch

VETiSearch forbeholder sig ret til at gemme informationer om brugernes generelle aktivitet på VETiSearch.

VETiSearch forbeholder sig ret til at gemme og dele informationer om sidens generelle aktivitet med udvalgte tredjeparter, når disse informationer er med til at forbedre, optimere og udvikle VETiSearch til gavn for VETiSearchs egne brugere, kræves for at overholde gældende danske lovkrav, er med til at varetage og udforme statistikker til et videnskabeligt eller veterinærfagligt formål, eller opfylder et legitimt forretningsformål.

3.4 Mistanke om misbrug

Hvis du får viden om eller har mistanke om, at dit brugernavn (e-mail), adgangskode, praksisnummer eller autorisationsnummer bliver brugt af en uautoriseret tredjepart, skal du straks underrette os herom og ændre din adgangskode.

Hvis vi har grund til at antage, at dit brugernavn (e-mail) og/eller din adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har vi ret til straks at inaktivere din Personlige profil og/eller gøre VETiSearch utilgængelig for dig eller på anden måde, for at forhindre evt. uautoriseret eller ulovlig adfærd i henhold til den danske lovgivning.

VETiSearch har ret til at rette et erstatningskrav mod dig, såfremt VETiSearch lider et tab, som følge af dine handlinger.

Receptudstedelse

4.0 Receptudstedelse på VETiSearch

En dyrlæges fornavn og efternavn, samt autorisationsnummer skal ifølge dansk lovgivning registreres, hvis en dyrlæge ønsker at udstede en krypteret online recept til et dansk apotek.

En praksis praksisnummer skal ifølge dansk lovgivning registreres, hvis en dyrlæge ønsker at udstede en krypteret online recept via en praksis, til et dansk apotek. Hvis en dyrlæge ønsker at udstede en krypteret online recept, uden at være tilknyttet en praksis, skal apoteket ligeledes informeres om dyrlægens adresse, med relevante kontaktoplysninger. Disse info skal dyrlægen indtaste under "Mine indstillinger" inde på sin Personlige profil.

Receptudstedelsen på VETiSearch følger den danske lovgivning vedr. receptudstedelse, bl.a. bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr. Det er dyrlægens eget ansvar at journalføre udstedelse af evt. medicin via VETiSearch og VETiSearch kan på ingen måde stå til ansvar for manglende ekstern journalføring af recepter udstedt via VETiSearch. Brugen af denne funktion er et tilbud til den enkelte dyrlæge, og det er op til den enkelte dyrlæge om de ønsker at benytte sig af denne funktion.

Vigtigt: Brugen af ikke-eget autorisationsnummer eller ikke-eget praksisnummer til udstedelse af recepter, er ulovligt ifølge dansk lovgivning.

VETiSearch kan derfor på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen ved brugen eller misbrugen af den receptfunktion der tilbydes på VETiSearch.

En recept gemmes altid 5 år, med mindre dyrlægen sletter sin profil på VETiSearch. I sådanne tilfælde vil det da være dyrlægens eget ansvar at gemme dokumentationen for tidligere udstedte recepter på VETiSearch.

Generelt

5.0 Ophavsret

Indholdet og layoutet på VETiSearch beskyttes af Bekendtgørelse af lov om ophavsret (copyright) og anden intellektuel ejendom.

5.1 Misbrug af VETiSearch

Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige eller suspendere en brugers adgang til VETiSearch.

5.2 Force Majeure

VETiSearch er ikke ansvarlige for svigt, nedbrud eller tilgængelighed eller fejl på VETiSearch eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

5.3 Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til brugen af VETiSearch, kan du altid kontakte os per e-mail på kontakt@VETiSearch.dk.

VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.