RenuTend

1 x 1 ml
Injektionsvæske, suspension
IL

Dyrearter

Hest

Indikationer

Til at forbedre heling ved skader på sener og gaffelbånd hos hest.

Dosering og indgivelsesvej

Administrationsvej:

Intralæsionel anvendelse.

Dosering:

Administration af 1 enkeltdosis (1 ml) pr. dyr.

Klargøring af injektionsvæsken, suspension, og administrationsmetode:

Dette veterinærlægemiddel skal administreres ved intralæsionel injektion af en dyrlæge under hensyn til særlige forholdsregler til at sikre sterilitet i injektionsprocessen. Veterinærlægemidlet skal håndteres og injiceres ved hjælp af sterile teknikker og i rene omgivelser.

Veterinærlægemidlet skal administreres omgående efter optøning for at bevare cellernes levedygtighed.

Idet der anvendes egnede beskyttelseshandsker, fjernes hætteglasset fra fryseren/det flydende kvælstof og optøs straks ved 25 °C-37 °C, f.eks. i vandbad, indtil indholdet er fuldstændigt optøet (ca. 5 minutter).

Ved synlige klumper af celler efter optøning, skal hætteglasset forsigtigt rystes, indtil suspensionen er klar og farveløs.

Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasset og træk suspensionen op i en steril sprøjte til injektion.

Administrér ved brug af en kanyle med en diameter på mindst 22G for at undgå beskadigelse af cellerne.

Administrér ved intralæsionel injektion ved brug af af ultralyd og med kemisk eller fysisk fiksering af hesten efter behov i henhold til god veterinær praksis, for at muliggøre sikker intralæsionel injektion. Efter indførelse af kanylen i sene eller ledbånd omdirigeres kanylen om nødvendigt intil læsionen er nået. Injicer suspensionen langsomt. I tilfælde af en større læsion kan kanylen langsomt tilbagetrækkes under injektionen for at muliggøre spredning af cellerne overalt i læsionen.

Bivirkninger

Milde reaktioner på injektionsstedet såsom forhøjet temperatur, smerte ved berøring samt hævelse og øget omkreds af ekstremiteten var meget almindeligt forekommende de første 10 dage efter administration.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 100799
EAN 7046261007993
PAKNINGER
RenuTend
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 1 ml
100799
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.