Ingelvac CircoFLEX

1 x 50 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Grise

Indikationer

Til aktiv immunisering af grise fra 2 ugers alderen mod porcint circovirus type 2 (PCV2) for at reducere dødelighed, kliniske symptomer - inklusive vægttab - og læsioner i lymfevæv som følge af PCV2-relaterede sygdomme (PCVD).

Tillige er det vist, at vaccination reducerer PCV2-virusudskillelse via luftvejene, virusmængde i blod og lymfevæv og varighed af viræmi.

Immunitet indtræder: 2 uger efter vaccination

Varighed af immunitet: mindst 17 uger.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær brug.

Intramuskulær injektion af 1 dosis (1 ml) uafhængig af legemsvægt.

Omrystes godt før brug.

Undgå kontaminering under anvendelse

Vaccinationsudstyret bør anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning. Efter korrekt håndtering i overensstemmelse med blandingsvejledningen, må der ikke forekomme lækage. I tilfælde af lækage eller forkert håndtering af præparatet skal flasken kasseres. Undgå anbrud gentagne gange.

Når lægemidlet blandes med Ingelvac MycoFLEX:

- Vaccinér kun grise fra 3 ugers alderen.

- Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende grise.


Når lægemidlet blandes med Ingelvac MycoFLEX bør følgende udstyr anvendes:

• Brug samme mængde af Ingelvac CircoFLEX og Ingelvac MycoFLEX.

• Brug en steril overførselskanyle. Sterile overførselskanyler (CE-certificeret) er almindeligt tilgængelige via leverandører af medicinsk udstyr.


Trinene beskrevet nedenfor skal følges for at sikre en korrekt blanding:

1. Tilslut den ene ende af overførselsskanylen til vaccineflasken med Ingelvac MycoFLEX.

2. Tilslut den modsatte ende af overførselskanylen til vaccineflasken med Ingelvac CircoFLEX.

Overfør Ingelvac CircoFLEX vaccinen til vaccineflasken med Ingelvac MycoFLEX. Hvis nødvendigt, tryk forsigtigt på vaccineflasken med Ingelvac CircoFLEX for at lette overførslen.

Når alt indholdet af Ingelvac CircoFLEX er overført, fjernes og kasseres kanylen og den tomme vaccineflaske med Ingelvac CircoFLEX.

3. For at opnå en ensartet blanding af de to vacciner rystes vaccineflasken med Ingelvac MycoFLEX forsigtigt, indtil blandingen har en ensartet orange til rødlig farve. Under vaccinationen bør det ved jævnligt at vende flaskerne sikres, at blandingen til stadighed har en ensartet farve.

4. Giv en enkelt vaccinedosis (2 ml) af blandingen intramuskulært pr. gris, uafhængigt af legemsvægt. Ved vaccination skal vaccinationsudstyr anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning.

For at sikre en korrekt blanding med TwiskPak flaskerne skal trinene, der er beskrevet nedenfor, følges:

1. Drej og fjern den røde bund på Ingelvac MycoFLEX flasken for at afdække forbindelsessystemet. Den røde bund kan vendes på hovedet og bruges som en holder til Ingelvac MycoFLEX flasken, når denne er vendt på hovedet.

Drej og fjern den grønne bund på Ingelvac CircoFLEX flasken.

2. Rotér og justér tilslutningsenderne på de to flasker, indtil de er koblet til hinanden.

3. Skub flaskerne sammen indtil de rører hinanden helt.

Et klik bekræfter, at flaskerne er koblet til hinanden.

4. Drej de to vaccineflasker med uret for at færdiggøre koblingen af begge flasker.

5. For at opnå en ensartet blanding, vendes de låste flasker langsomt indtil blandingen har en ensartet orange til rødlig farve. Under vaccinationen bør det ved jævnligt at vende flaskerne sikres, at blandingen til stadighed har en ensartet farve.

6. Giv en enkelt vaccinedosis (2 ml) af blandingen intramuskulært pr. gris, uafhængigt af legemsvægt. Ved vaccination skal vaccinationsudstyr anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning.


Brug hele vaccineblandingen umiddelbart efter blanding. Ikke anvendt blanding eller affald skal bortskaffes i henhold til anvisningerne i afsnit 6.6.


Når lægemidlet blandes med Ingelvac PRRSFLEX EU

• Vaccinér kun grise fra 17 dages alderen.

• Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende grise.

Når lægemidlet blandes med Ingelvac PRRSFLEX EU bør følgende udstyr anvendes:

• Brug samme mængde af Ingelvac CircoFLEX og Ingelvac PRRSFLEX EU.

• Ingelvac CircoFLEX erstatter herved solvensen fra PRRSFLEX EU.

• Brug en steril overførselskanyle. Sterile overførselskanyler (CE-certificeret) er almindeligt tilgængelige via leverandører af medicinsk udstyr.


For at sikre en korrekt blanding skal trinene, der er beskrevet nedenfor, følges:

1. Tilslut den ene ende af overførselsskanylen til vaccineflasken med Ingelvac CircoFLEX.

2. Tilslut den modsatte ende af overførselskanylen til vaccineflasken med Ingelvac PRRSFLEX EU.

3. Overfør Ingelvac CircoFLEX vaccinen til vaccineflasken med Ingelvac PRRSFLEX EU. Hvis nødvendigt, tryk forsigtigt på vaccineflasken med Ingelvac CircoFLEX for at lette overførslen.

Når alt indholdet af Ingelvac CircoFLEX er overført, fjernes og kasseres kanylen og den tomme vaccineflaske med Ingelvac CircoFLEX.

4. For at opnå en ensartet blanding af de to vacciner rystes vaccineflasken med Ingelvac PRRSFLEX EU, indtil tørstoffet er opløst.

5. Giv en enkelt vaccinedosis (1 ml) af blandingen intramuskulært pr. gris, uafhængigt af legemsvægt. Ved vaccination skal vaccinationsudstyr anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning.

Brug hele vaccineblandingen inden for 4 timer efter blanding. Ikke anvendt blanding eller affald skal bortskaffes i henhold til anvisningerne i afsnit 6.6.

Bivirkninger

En let og forbigående hypertermi indtræder almindeligvis på vaccinationsdagen. I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner forekomme, og disse bør behandles symptomatisk.


Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Gris
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 504458
EAN 7046265044581
PAKNINGER
Ingelvac CircoFLEX
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 50 ml
504458
Ingelvac CircoFLEX
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
1 x 100 ml
572542
Ingelvac CircoFLEX
PharmaMénta
1 x 100 ml
576359
Ingelvac CircoFLEX
PharmaMénta
12 x 100 ml
060538
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.