Cyclix

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Kvæg (køer og kvier).

Indikationer

Induktion af luteolysis under diøstrus for opnåelse af brunst og ovulation hos køer og kvier i cyklus; brunstsynkronisering (inden for 2 til 5 dage) ved samtidig behandling af køer og kvier i cyklus; behandling af stille brunst og uteruslidelser i forbindelse med persisterende corpus luteum (endometritis, pyometra); behandling af lutein cyster; induktion af abort indtil dag 150 i drægtigheden; uddrivning af mummificerede fostre; fødselsinduktion.

Dosering og indgivelsesvej

Intramuskulær anvendelse.

Dosis for alle indikationer er 0,5 mg cloprostenol pr. dyr svarende til 2 ml af veterinærlægemidlet givet intramuskulært.

Til brunstsynkronisering af køer og kvier anbefales det at give to injektioner af veterinærlægemidlet med et interval på 11 dage.

Bivirkninger

Kvæg (køer og kvier):

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Anafylaktisk reaktion*

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektion på injektionsstedet**

Tilbageholdt efterbyrd***

* Der kan ses anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende og kræve hurtig medicinsk behandling.

** Der kan forekomme infektioner, hvis anaerobe bakterier trænger gennem huden på injektionsstedet, især efter intramuskulær injektion.

*** Ved anvendelse til fødselsinduktion, og afhængig af behandlingstidspunktet i forhold til konceptionstidspunktet, er risikoen for tilbageholdt efterbyrd forøget.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B-P - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 029015
Log ind for at se flere billeder
PRIS Kun for registrerede dyrlæger. Log ind
VNR 029015
EAN 7046260290150
PAKNINGER
Cyclix
Virbac Danmark
1 x 20 ml
029015
VETiSearch ApS - C.F. Richs Vej 99D - 2000 Frederiksberg - kontakt@vetisearch.dk - CVR: 39926679
vetisearch.dk Copyright © 2024 All rights reserved. This information is intended only for residents of Denmark. The product information provided in this site is intended only for residents of Denmark. The products discussed herein may have different product labeling in different countries.